Bokhandledning: Min pinsamma familj på kalas

Hur pinsamma kan vuxna bli?

Hurra, idag är det kalas! Emir fyller år. Mamma och mormor vill följa med. Men Emirs pappa säger nej. Det är bara för barn. Men mamma och mormor ger sig inte så lätt.

Alltid 3 saker
1. Frågor om boken till barnen
2. Normkoll till de vuxna
3. Koppling till skolans läroplan

Frågor om boken

1. Mamma och mormor lyssnar inte när Emirs pappa säger nej. Har du varit med om att vuxna inte bryr sig om ett nej, utan gör som de vill ändå? 

2. Emirs pappa gillar att göra sig fin när det är fest. Hur brukar du klä dig när det är extra festligt? Har du några favoritkläder? 

3. Mamma och mormor är pinsamma. Har du också en vuxen som du tycker är pinsam? Vem är det och vad gör du när det blir pinsamt?

4. Emir tycker om sånt som glittrar. Vad gillar du? 


5. Påsarna till fiskdammen tar slut när mamma och mormor också vill ha godis. Det tycker Siv är orättvist! Har du känt dig orättvist behandlad någon gång? Vad hände då? 

6. Hur många trappsteg ser du i bilden som leder upp till Emirs dörr? Hur många trappsteg har du till din dörr?

7. Det är sex barn på kalaset. Hur många olika hudfärger kan du se? Vem är du mest lik? Hur skulle du beskriva din hudfärg? 

8. På en av presenterna står det vegan. Vet du vad det betyder? Har du sett något där det står vegan på? 

Normkoll: Om busiga kvinnor

Hur är kvinnor? På olika sätt såklart! Men i barnböckerna är de framförallt omhändertagande och ansvarsfulla. Men kvinnor kan ju också vara busiga, äventyrliga och riktigt pinsamma. Med den här serien är det enkelt att jobba med jämställdhet, och prata om förväntningar inte bara på barn utan också på vuxna.

Normkoll: Om representation

I en klass finns en mängd olika barn med olika hudfärger, familjeförhållanden, funktionsvariationer och boenden. Ändå finns det fortfarande många barnböcker där bara ett fåtal barn får representeras och synas. På Emirs kalas är alla barn olika, precis som i verkligheten. Att skildra dessa olikheter i bilder ger fler barn möjlighet till spegling, något som är grunden för en god självkänsla.

Vad säger skolans läroplan?

"Lärare ska synliggöra och med eleverna diskutera hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor." Lgr22