Översättare - Rafaela Stålbalk Klose

Översättare -  Rafaela Stålbalk Klose

Vem är Rafaela Stålbalk Klose?

Rafaela Stålbalk Klose är en svensk-brasiliansk journalist med bas i Malmö. Hon skriver främst om frågor som rör identitet, kultur och kön ur ett socialt perspektiv. Rafaela jobbar även med radio- och poddproduktion samt TV.

För OLIKA har Rafaela översatt boken Min färg, din färg - en faktabok för barn om antirasism.