Digitala kurser

Skapa en gemensam kunskapsgrund

Våra populära digitala utbildningar riktar sig till förskola, skola och bibliotek och är ett enkelt och smidigt sätt att utbilda pedagoger, lärare och personal på. De passar också dig som är förälder eller jobbar med barn på andra sätt.

Korta föreläsningar varvars med diskussionsfrågor och handlingsplan för förändring. Fokus i alla våra digitala kurser är på den praktiska förändringen och tips och metoder som leder dit.


Kurserna hålls av Kristina Henkel

Kristina är expert på jämställdhet och normkreativitet och utbildar och handleder alltifrån arbetslag till storföreläsningar med flera hundra personer. Kristina Henkel har bland annat gjort metodmaterialet Alla rätt och filmen För en jämställd skola till Skolverket, skrivit böckerna En jämställd förskola & skola och Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2. Kristina Henkel är påläst, insatt och engagerad och bjuder på tankeväckande övningar och praktiska metoder.

Sagt om våra digitala utbildningar

Lättsam och rolig föreläsare som gör att ett komplicerat ämne blir enkelt att förstå. Sätter i gång mycket tankar men också idéer. Bra med konkreta tips på hur vi kan jobba vidare. Bra att fokus är på praktik menatt det underbyggs av teori.

Rekommenderas starkt! En väldigt bra och informativ utbildning. Väcker många tankar och funderingar. Skönt att det inte stannar vid att beskriva problemen utan att fokus är på vad vi kan göra och hur vi kan göra för att skapa förändring!

Kursen är väl genomtänkt med kul blandning av praktik och teori. Bra koppling till de olika diskrimineringsgrunderna, rasism, ojämställdhet med flera. Väcker många tankar kring olika situationer och hur vi kan förändra.

Det känns bra att alla kollegor får samma kunskapsgrund att stå på och att vi kan arbeta med detta gemensamt. Åskådaransatsen och tillsammansperspektivet gör verkligen skillnad. Nu kan vi förändra normerna på skolan istället för att varje lärare ska försöka kämpa med detta helt själv.

Grym föreläsare, engagerande och lagom ”pushig”. Väcker många tankar i ens eget förprogrammerade sinne. Tar ed mig kloka tankar och ser fram emot att jobba vidare med normer, inkludering och normkreativitet!