Digital kurs: Normkreativitet i skolan

649 SEK
Inkl. moms.
av OLIKA

Priset är per person. Är ni fler än 10 personer?
Vi ger grupprabatt på alla våra utbildningar.

Normkreativitet i skolan
 • Hur påverkar normer vårt bemötande?
 • Hur arbetar vi inkluderande?
 • Hur stärker vi alla elever och ger dem fler möjligheter?

Vi har alla med oss olika erfarenheter och förväntningar som påverkar vårt bemötande av andra människor. Genom att synliggöra normer – sådant som vi ofta inte tänker på, kan vi ifrågasätta och skapa en inkluderande skola där fler berättelser och perspektiv får plats. I den här kursen får du massor av tips och praktiska metoder! Utbildningen passar för dig som arbetar i skolan årskurs F-9.

Kursen hålls av Kristina Henkel som har lång erfarenhet av att utbilda och handleda i frågor om jämställdhet och normkreativitet i skolor, kommuner, för föräldrar och olika instanser och organisationer som möter barn och unga. Kristina har gjort metodmaterialet ALLA RÄTT och filmerna För en jämställd skola till Skolverket samt skrivit böckerna Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 och En jämställd förskola och skola.

Hur går det till? 
1) Välj hur många personer som ska ta del av kursen. 
2) När du har köpt kursen spelar du upp den från ditt konto här på olika.nu. Har du inte ett konto redan blir du ombedd att skapa ett. 
3) Kursen ligger kvar i 12 månader och du får titta på den hur många gånger du vill. 
4) OBS! Det är endast de som har betalat för kursen som får ta del av den. Vite utgår om du bryter mot detta.

Vill du presentera kursen för andra? Ladda ner vårt säljblad!

Vad ingår i utbildningen?

 • Tre föreläsningsfilmer ca 15-20 minuter
 • Diskussionsfrågor till varje film
 • Metoder, checklistor och handlingsplan för förändring!

 • Utbildningsfilmerna och arbetsmaterialet blir tillgängligt för er i 12 månader genom inloggning på vår hemsida. Materialet finns som PDF-filer så att ni kan arbeta med det på läsplatta, dator eller skriva ut.

  Normkritiska perspektiv är nyckeln enligt Skolverket.
  I utbildningen visas hur kunskap om normkritik och hur de olika diskrimineringsgrunderna hänger ihop. Enligt Skolverket är det normkritiska perspektivet en nyckel för att kunna arbeta långsiktigt med jämlikhet, stärka alla elever, förebygga mobbning och trakasserier. Normkreativitet handlar om förändring framåt Om normkritiken är själva analysen, själva granskningen, så är normkreativitet görandet, dvs hur vi förändrar framåt. Föreläsningen ger praktiska tips och metoder som både lärare och elever kan arbeta vidare med. Med ett normkreativt förhållningssätt kan vi se alla människors resurser istället för att låta oss hindras av stereotyper.

  Film 1) Normkreativitet hur funkar det? – inkludering istället för tolerans
  Filmen ger er kunskap om vad normkritik och normkreativitet är. Skillnaden mellan ett toleransperspektiv och att arbeta inkluderande för alla människors lika värde. Helt enkelt hur vi kan gå från diskriminering till inkludering! Med hjälp av nya förebilder och nya positiva normer kan vi skapa en skola som inkluderar alla olika elever: hon, hen och han, ålder, etnicitet, religion och tro, funktionsvariation och kärlek, helt enkelt alla olika.

  Film 2) Bemötande och material – börja prata normer med eleverna
  Hur gör vi för att vara inkluderande i vårt bemötande? Vårt språk speglar de normer och stereotyper som finns i vårt samhälle. I den här filmen presenteras hur vi genom att ändra vårt bemötande kan ge elever fler möjligheter. I filmen får ni även tips på hur ni kan arbeta tillsammans med eleverna och analysera material utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och göra medvetna val för att skapa förändring.

  Film 3) Agera alltid! – trygghet, gränser, kränkningar och samtycke
  Psykisk ohälsa och kränkningar kan kopplas till normer om hur vi förväntas vara, vad som ger status och inte. För att skapa en trygg skola behöver vi arbeta med så kallat skojbråk, taskiga ord, verbalt och fysiskt våld. I den här filmen presenteras strategier för att skapa en trygg skola med hjälp av känslor, gränser och samtycke.

  Våra digitala kurser är producerade av Tove Rosander och Kristina Henkel. De blir tillgängliga genom att du loggar in på ditt konto efter att du har köpt utbildningen. Formatet är dels videofilmer med föreläsningar och diskussionsfrågor samt material som du kan ladda ner i form av PDF. Är ni fler än 10 personer som ska gå utbildningen? Kontakta oss så får ni grupprabatt.

  Vite utgår för personer som tar del av utbildningen utan att ha betalat. Föreläsningarna och materialet får inte spridas vidare till andra personer, förskolor, skolor, organisationer eller företag som inte har köpt in utbildningen. Alla filmer och allt material är skyddat av upphovsrättslagen.

  Recensioner

  Baserat på 5 reviews Skriv omdöme