Digital läsförståelse

Jobba med läsförståelse och boksamtal

Det ska vara enkelt och roligt att jobba med läsförståelse och därför har vi tagit fram digitala quiz, lucktexter och mellan raderna. Barnen kan göra dem själva, de rättas automatiskt och det syns vilket svar som är det rätta.

Vi bjuder också på bokhandledningar som gör det enkelt att fördjupa läsningen med barn och elever. I handledningarna finns frågor om texten, normkunskap och koppling till förskolans och skolans läroplan.