Hållbarhet & klimat

Allt vi på OLIKA gör handlar om att skapa social hållbarhet. Men vi jobbar också hårt med att skapa en hållbar produktion. Ska vi hålla nere jordens uppvärmning behöver vi snabbt minska utsläppen av koldioxid, samtidigt som vi fångar in den koldioxid som vi fortfarande släpper ut. Vi behöver jobba från två håll samtidigt. Här kan du läsa mer om vad vi gör. Vi tror på handling och transparens mer än vackra ord.

1 bok = 0,6 kg koldioxid

Det är så mycket som vi släpper ut baserat på 2022 års verksamhet. För 2021 års verksamhet var siffran 0,7 kg koldioxid. En rejäl förbättring med andra ord som vi är väldigt glada över. Vi räknar ut vårt klimatavtryck tillsammans med oberoende Climat Hero varje år och sätter upp en plan för att minska ytterligare. Vi förändrar vår verksamhet samtidigt som vi klimatkompenserar den del vi inte lyckas ta bort till 200 procent. Vi följer internationella riktlinjer och GHG-protokollet.

Jag vill veta mer om klimatanalysen

Svanenmärkta tryckerier

Sedan 2019 trycker vi bara på Svanencertifierade tryckerier. Böckerna trycks i framför allt Riga och marknadsmaterial i Sverige eller Danmark. I våra böcker kan du se vilket tryckeri just den boken är tryckt på. Vi jobbar med tryckerier som också vill förändras i den riktningen vi vill, allt går så mycket enklare då. Att trycka på ett tryckeri som är certifierat av en oberoende aktör är viktigt för oss. Det är så vi vill driva klimatarbetet, tillsammans och transparent med våra samarbetspartners.

Upptäck våra tryckerier

Med återvunnet papper sparar vi 1000 träd

Vi är glada över att från 2022 erbjuda böcker tryckta på återvunnet papper. Genom att använda återvunnet i stället för nytt låter vi cirka 1000 träd per år stå kvar och fånga in koldioxid. Men går det inte att klimatkompensera och plantera nya träd istället? Nej, det fungerar inte eftersom det tar för lång tid innan de nya träden kan fånga in lika mycket koldioxid som de som redan står där kan. Det är därför återvunnet papper är så bra! Ett cirkulärt tänk för en hållbar värld.

Kolla in våra papper

Vårt mål = netto noll 2030

Förutom att vi analyserar våra utsläpp en gång per år jobbar vi hårt för att minska våra utsläpp. Vi ställer höga krav på oss själva och även på våra samarbetspartners. Att nå netto noll 2030 är inte något vi kan göra själva. Men tillsammans med illustratörer, författare, tryckerier och distributörer kommer vi att klara det. Det vi ännu inte har kunnat ta bort kompenserar vi med 200%, precis som de internationella GHG-protokollet säger. För 2021 köpte vi klimatkompensation till 80% i Gold Standard-projekt och 20% biokol.

Mer om vad gör för att minska utsläppen

Förnyelsebar energi

Vi jobbar hårt för att hitta fossilfria leveranser av våra produkter, vare sig det är mellan Riga och Sverige eller från vårt lager ut till våra kunder. Till möten och utbildningar reser vi kollektivt och framför allt med tåg. Måste vi åka bil eller taxi väljer vi dem med förnyelsebart bränsle. Vi jobbar också aktivt för att våra samarbetspartners ska använda fossilfri energi, alltifrån tryckeri och distributörer till illustratörer. Vi har också jobbat för att Svanen ska ta med förnyelsebar energi som ett kriterium i sin certifiering.

Vår omställning till fossilfritt

Mat och klimat hänger ihop

Ända sedan starten har vi haft vego i våra böcker. Från början för att vi brydde oss om djuren och för att vi ville utmana köttnormen. Idag vet vi att mat och klimat hänger ihop och att vi kan minska utsläppen av koldioxid genom att äta vego. Från och med 2022 kommunicerar vi vilken mat som finns i boken med hjälp av VEGO eller VEGAN. Så blir det enklare att hitta. Smaklig måltid!

Debatt för hållbarhet

Som ett litet företag är vi beroende av de vi samarbetar med, alltifrån papperstillverkare, tryckerier och distributörer till frilansare som digitala utvecklare, författare, fotografer och illustratörer. Ska vi skapa hållbara böcker och nå netto noll koldioxid måste vi jobba tillsammans, och alla dra vårt strå till stacken. Ett steg på vägen är att skapa medvetenhet om hur en hållbar bok kan se ut. Följ med i debatten och ställ krav på producenterna du också!

Läs våra debattartiklar

Agenda 2030

Det är svårt att prata hållbarhet utan att också prata om Agenda 2030 och de 17 målen som FN har satt upp. Målet är att skapa en mer rättvis, hållbar och helt enkelt bättre värld. Det är bara tillsammans som vi kan utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

5 mål vi jobbar mot