Läsförståelse: lucktext

Fyll i luckorna i texten

Arbeta med våra kluriga digitala läsförståelser, gjorda i Google forms. Lucktexterna rättas automatiskt och eleverna ser sina poäng direkt. Enkelt för både lärare och elever.

Lättläst 6-9 år

Kapitelböcker 6-9 år