Läsförståelse: lucktext

Fyll i luckorna i texten

Våra kluriga digitala läsförståelser är gjorda i Google forms. Lucktexterna rättas automatiskt och eleverna ser sina poäng direkt. Enkelt för både lärare och elever.

Lättläst, 6-9 år

Kapitelböcker, 6-9 år