Digital tillgänglighet

Hur jobbar OLIKA med digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet handlar om att alla människor oavsett funktion enkelt ska kunna använda digitala tjänster. Tillsammans med experter har vi sett över tillgängligheten på våra digitala plattformar för att de ska leva upp till Tillgänglighetsdirektivet som börjar gälla 2025 i hela EU. 

På OLIKA jobbar vi med framför allt tre typer av digital tillgänglighet: 

1. Kontrast enligt Tillgänglighetsdirektivet 
2. Alt-texter 
3. Bildtolkning 

Vad betyder nivå AA och AAA i Tillgänglighetsdirektivet? 

Det är ett sätt att mäta kontrasten, det vill säga hur lätt det är att läsa det som står på en sida eller ett inlägg. Är det låg kontrast kan det vara svårt att se bokstäver. För att bokstäver ska synas bra så behövs det vara minst nivå AA. På vår sajt jobbar vi med både AA och AAA.I kortare rubriker eller korta texter jobbar vi med nivån AA och i längre texter jobbar vi med den högre nivån AAA. 
Både AA och AAA är godkända enligt Tillgänglighetsdirektivet 2025. 

Hur kan jag mäta kontrast och digital tillgänglighet?  

Det går utmärkt att själva mäta, bland annat med Adobes eget verktyg där du enkelt knappar in koder för en viss bakgrundsfärg och för en viss textfärg. Så här ser kontrastkravet ut: AA: 4,5;1 för vanlig text och 3:1 för stor text 

AAA: 7:1 för vanlig text och 4,5:1 för stor text. 

Hur jobbar OLIKA med alt-texter? 

Till varje bild på webbplatsen finns en alt-text, en alternativ text. Den syns inte men om någon vill veta mer om bilden så kan texten användas, det är som en beskrivning av vad bilden visar. 

Hur jobbar OLIKA med bildtolkning? 

På våra sociala medier jobbar vi med syntolkning för att göra inläggen tillgängliga för personer med nedsatt syn. När vi syntolkar så skriver vi en text om vad bilden visar i till exempel ett inlägg.