Pedagogiska bokhandledningar

Arbetar du på förskola, skola eller bibliotek? Eller är du en nyfiken förälder eller vuxen som vill fördjupa samtalen kring böcker? Våra bokhandledningar är skrivna med ett normkritiskt tänk, perfekt att använda som en del i värdegrundsarbetet och det förebyggande arbetet mot diskriminering. Bokhandledningarna innehåller frågor, normkunskap och koppling till förskolans och skolans läroplan.