Så jobbar OLIKA med normer

På OLIKA jobbar vi efter devisen Ut med stereotyper - in med möjligheter. Genom att lägga till, snarare än att ta bort, breddar vi normer så att fler kan känna att de passar in i vårt samhälle. För den som känner att hen passar in känner sig också trygg. Vi vet att det finns många olika sätt att vara på, och leva på. Den mångfalden vill vi spegla och verktyget vi använder kallar vi för normkreativitet. För ett socialt hållbart samhälle! 

Experter på normer

Vi kan normer, normkritik och normkreativitet. Det är basen för allt vi gör på OLIKA. Vi är också engagerade i samhället och vill förändra till det bättre. Vi är inte ett förlag i traditionell mening även om vi ger ut böcker. För vi vill att alla böcker som vi ger ut, alla produkter och tjänster som vi säljer, ska leda till ökad jämställdhet och jämlikhet. Det räcker inte med en bra story och det här gör att vi jobbar väldigt aktivt med varje bok som vi ger ut. Roligt, men inte alltid lätt!

Vi normaliserar

Det är en utmaning att utmana stereotyper och bredda normer utan att förstärka dem samtidigt. Kommer du ihåg Alfons Åberg? I boken där kompisarna skrattade när han lekte med Milla, och där de retade honom när han inte vill slåss. Sensmoralen var tydlig, det var de andra barnen som gjort något dåligt, Alfons gjorde rätt. Men det luriga är att de här berättelserna lär barnen att: 1) tjejer och killar inte leker ihop och att killar blir retade om de leker med tjejer, och 2) killar slåss och att den som inte slåss är undantaget. Det är lätt att förstärka normer när vi egentligen vill utmana dem. Vårt sätt att komma runt detta är att normalisera genom att inkludera. Som i våra böcker om Konrad. Han älskar klänningar lika mycket som syster Hedvig.

Kolla in böckerna om Konrad!

För att representation spelar roll

Alla behöver vi berättelser som vi kan spegla oss i, så att vi kan känna "det är ju som jag!" Och vi behöver berättelser som blir ett fönster mot omvärlden, där vi kan tänka "aha, så kan det också vara!" I varje berättelse vi ger ut jobbar vi med representation på många olika sätt, alltifrån kön och hudfärg till kroppar och funktionsvariationer. Vi har ett intersektionellt perspektiv och vet hur normer och diskriminieringsgrunderna och makt hänger ihop. Nu finns också filter för att göra det lättare för dig som letar efter något speciellt.

Så jobbar vi med filter på sidan

Hur kan vi göra istället?

De flesta av oss vet att det är ojämställt och ojämlikt på många sätt i vårt samhälle. Vi behöver inte prata mer om det, utan vi behöver göra mer för att förändra. För att vi inte ska fastna i det som är, pekar vi framåt och ger tankar, idéer och lösningar på hur vi kan göra istället. Det är inte en slump att en av våra storsäljare Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2, heter det den gör. Idén var att förpacka svåra saker på enkla sätt, som en kokbok med recept på förändring. För det är först när vi börjar göra på nya sätt som vi kan skapa ett inkluderande och hållbart samhälle.

Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2

Både normkritik och normkreativitet

Ordet normkritik är en översättning av engelskans norm critical, som betyder att vi ska förhålla oss kritiska och granskande till normer. Men "kritik" på svenska har en annan klang och det har gjort att många missuppfattar ordet normkritik och tror att det handlar om att vara kritiskt mot normer generellt, men så är det inte. Istället handlar det om att granska normer och analysera dem och se vilka som får vilken makt av att tillhöra eller leva efter vissa normer.

Normkritiken menar också att för att förändra samhället så ska vi bredda normer. Det är inte det som hamnar utanför som ska förändras utan det är strukturerna som behöver bli större så att fler får plats. Normkreativiteten är sättet vi förändrar på; vi förändrar med kreativitet. Som i våra barnböcker där vi breddar normer och låter fler få plats.

Normkritik = analysen
Normkreativitet = förändringen
Båda behövs för ett inkluderande samhälle!