Nu ska passiva flickor och aktiva pojkar upptäckas med AI

Nu ska passiva flickor och aktiva pojkar upptäckas med AI

Nu ska passiva flickor och aktiva pojkar upptäckas med AI

Lugna flickor som anpassar sig, pojkar som är bråkiga och ute på äventyr. Barnlitteraturen är full av könsstereotyper som formar unga läsare. Nu har en forskargrupp i Wien utvecklat ett AI-verktyg som ska mäta stereotyperna.  

I Sverige har vi Svenska Barnboksinstitutet som varje år samlar in och analyserar alla utgivna barnböcker. Ett digert arbete som slutar i Barnboksprovningen, en rapport med statistik på bland annat antal flickor och pojkar i huvudroller.

Det var just den statistiken som blev startskottet för OLIKA 2006.Då var 70% av huvudrollerna pojkar. Sedan dess har mycket hänt. Medvetenheten är högre och många förlag jobbar aktivt med att göra det mer jämställt. För dig som vill se över representationen, prova den här checklistan. 

Men representation räcker inte. Vi måste också se till hur olika karaktärer beskrivs och det är det som forskarna har fokuserat på. Det finns många böcker skrivna om hur steretoypa barnböcker är men det har inte funnits så mycket siffror. Fram tills nu kanske. För siffror och statistik spelar roll.

Vad kommer forskarna Laura Vana-Gur och Camilla Damians modell göra för jämställdheten? Kommer den att förändra bokbranschen? Det hoppas vi på! I våra böcker jobbar vi ständigt med att utmana stereotypern så att alla barn (och vuxna!) kan känna igen sig. Stökiga kvinnor och känsliga pojkar, alla behöver få finnas i barnlitteraturen!


          

Leave a comment

* Required fields