Ditt konto

Första gången du handlar här kan du göra en användare. På så sätt kan du få löpande information om till exempel nyheter och själv se vad du har handlat tidigare.

Här anger du din mejladress och ditt lösenord och följer instruktionerna. Då ser du dina kontaktuppgifter som du lämnat samt dina tidigare ordrar. Här kan du också ändra adress mm.

Om du vill ändra eller har glömt ditt lösenord så kan du bara beställa ett nytt genom att trycka på knappen under inloggningen där det står. Beställ nytt lösenord.