Checklista för bemötande

Frågor & tips!

Använd barnets namn eller ordet barn istället för hon, han, tjej eller kille.

Vilka rutiner har du för att bekräfta alla barn och vuxna på ett positivt sätt?

Hur uppmuntrar du barn att vara omhändertagande och hjälpsamma?

Ställ öppna frågor så visar du intresse utan att värdera något som bättre eller sämre; Hur tänker du? Vad ritar du? Hur kändes det?

Gör alla barn till möjliga kompisar. Vilka aktiviteter och med vem föreslår du att de leker

Inför ja-regler vad vi får göra, istället för nej-regler.

Byt ut ordet inte till nej. Istället för en tillsägelse tala om vad det är du vill att barnet ska göra.

Träna barn på att sätta ord på olika känslor. Öva tillsammans på olika sätt att visa känslor.

Är alla barns nej lika mycket värt? Hur övar ni på att ta emot när en person säger nej?

Lär alla barn vad samtycke är. Hur vet en att någon
vill? Vad ska en göra om en är osäker?

Hur pratar du om kärlek? Ge fler kärleks-möjligheter än heteronormen.

Vilka metoder har du för att fördela utrymmet så att alla barn får öva på att ge och ta plats?

Ladda ner checklistan!