Bokhandledning: Är du rädd Simon Nordin?

Spännande med spökjakt

Det ska vara spökjakt i skolans källare. Simon ser fram emot det, för han älskar när det är läskigt. Men när lamporna släcks känner han hur en kall vind sveper mot hans nacke. Och när han vänder sig om är det bara Amy kvar i rummet. Hjälp, var är de andra?

1. Det är maskerad på Simons skola och Simon ska klä ut sig till häxa. Om du skulle gå på maskerad vad skulle du vilja klä ut dig till och varför?

2. Simon ser mycket fram emot dagen, och hoppas att det
blir en läskig dag på skolan. Gillar du läskiga saker och varför
eller varför inte gör du det?

3. Amys mamma älskar skräckfilm. Vad gillar du att se på för filmer? Finns det någon genre du gillar mer än en annan?

4. Amy berättar om en bibliotekarie som spökar i källaren på Lyckeskolan. Hen spökar för att hen kallades för något som hen inte gillade. Vad kan du göra om en peson kallar någon för ett namn eller annat som den inte gillar?

5. Lamporna släcks och Simon och Amy är ensamma i klassrummet. Alla andra har försvunnit. Hos Simon slår hjärtat hårt i bröstkorgen. Hur känns det i din kropp för dig när du är rädd?

6. Det är mörkt i hela skolan. Har ni haft strömavbrott på er skola någon gång? Hur var det? Var
det spännande? Lite läskigt?

7. Några av barnen i Simons klass pysslar. Vad tycker du om att göra för saker när du pysslar?

8. Det blir spökjakt i skolans källare. Hur tycker du det skulle vara att vara med på spökjakt? Vad skulle kunna vara läskigt med att jaga spöken?

Om identitet

Böcker är en källa till inspiration och väcker både tankar och känslor. En roll som boken har
är att erbjuda identifikation, eller som Svenska Barnboksakademin uttrycker det: ”Boken hjälper oss att förstå oss själva. Det stärker vår självkänsla att upptäcka att det finns andra som tänker och känner som vi.” Då könsidentitet och könsuttryck är en så relevant aspekt i vårt samhälle blir det en
stark identifikationsfaktor. Hur kan ni göra för att alla elever ska våga vara sig själva och uttrycka sin identitet?

Om rädsla

Många känslor har könats det vill säga delats in i manligt eller kvinnligt. Det gör att vi förväntar oss olika saker av tjejer och killar men även att våra känslor kanske uttrycks på olika sätt beroende på vad vi har fått lära oss. Hur känslor uttrycks och om de anses feminina eller maskulina ser olika ut i olika kulturer. Att få rätten att känna och uttrycka sina känslor är en viktig del av att bli människa. För att må bra behöver vi öva på att visa och sätta ord på alla olika känslor. Du hittar tips på hur du kan arbeta med detta under Normkreativa tips!

Skolans läroplan

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter." Lgr 11, rev 2019.