Övningar från Ta makten 1

Övningar från Ta makten 2

Föreläsning: Ta makten!

Lär unga att förstå och sätta ord på känslor!

Boka föreläsning

Vad vet du om de mänskliga rättigheterna?

Här har vi delat upp de 30 artiklarna i fem delar, som du gärna får använda fritt!