Läsförståelse: På, mellan och bortom raderna

Arbeta med vår kluriga digitala läsförståelse, gjorda i Google forms. Läs på, mellan och bortom raderna för att se hur väl du förstått texten. Automatisk rättning gör det enkelt för både lärare och elever.

Lättläst, 6-9 år

Kapitelböcker, 6-9 år