Illustratör - Emili Svensson

Illustratör - Emili Svensson

Vem är Emili Svensson?

Emili Svensson har illustrerat flera böcker för OLIKA, men tecknar även för Kamratposten. Emili står bakom bilderna i den moderna klassikern Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2, där hon sätter fingret på orimliga genusnormer och knepiga krux. Hon har även illustrerat bilderboken Vi leker att jag är din pappa och metodböckerna Normkreativitet i förskolan och Ta makten – för att det funkar!

"I mitt skapande intresseras jag av barnens syn på världen, deras klara och avslöjande blick, särskilt för konventioner. Vardagen är en annan inspirationskälla. Humor är viktigt och jag vill att mina karaktärer ska förmedla känslor."