Författare - Johanna Ivarsson

Författare - Johanna Ivarsson

Vem är Johanna Ivarsson?

Johanna Ivarsson är sexolog och socionom med fokus på barns rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och demokrati. Hon arbetar till vardags på socionomutbildningen på Malmö Universitet.

Johanna har skrivit boken Normkreativitet i förskolan samt Högtidsboken tillsammans med Emil Åkerö och Karin Salmson.

"I mitt arbete har det varit oerhört viktigt att ge barn tillfällen att tänka kring ’de stora frågorna’. Det är ett sätt att utvecklas och göra livet mer levbart. Jag tror även att det är viktigt att synliggöra tro, för att bekräfta barnens möjligheter att bilda sina egna uppfattningar."