Författare - Karin Salmson

Författare - Karin Salmson

Vem är Karin Salmson?

Karin Salmson har arbetat som journalist och utbildare inom normkritik, genus och inkludering. Tillsammans med OLIKA har hon bland annat skrivit Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling, och Högtidsboken – fira och filosofera tillsammans i förskola och skola.

”Min förhoppning är att Högtidsboken ska hjälpa pedagoger att skapa en inkluderande förskola och skola där barn både känner sig sedda och får kunskap om samtidens mångfald av sätt att leva och vara.”