Författare - Tora von Platen

Författare - Tora von Platen

Vem är Tora von Platen?

Tora von Platen är främst verksam som frilansande dramaturg och dramatiker med uppdrag vid bland annat Stockholms Stadsteater och Riksteatern. Hon har en masterexamen i dramaturgi från Stockholms Dramatiska Högskola och en fil. kand. i litteraturvetenskap från Södertörns högskola, där hon också arbetat som lärare i kreativt skrivande.

På OLIKA har Tora gett ut boken Allan och Mike: Vi leker att jag är din pappa.