Digital kurs: Normkreativitet i förskolan

890 kr
Inkl. moms.
av OLIKA

Priset är per person. Är ni fler än fem personer får ni grupprabatt. Klicka på länken och fyll i hur många ni är. Vi svarar snabbt!

Normkreativitet i förskolan
 • Hur påverkar normer vårt bemötande?
 • Hur arbetar vi inkluderande – tips och praktiska metoder
 • Hur stärker vi alla barn och ger dem fler möjligheter?

I den här kursen får ni lära er om normer och hur vi kan skapa en inkluderande förskola där fler berättelser och perspektiv får plats. Helt enkelt hur vi kan arbeta praktiskt med alla olika diskrimineringsgrunder enligt uppdraget i Läroplanen. Vi har alla med oss olika erfarenheter och förväntningar som påverkar vårt bemötande av andra människor. Genom att synliggöra normer – sådant som vi ofta inte tänker på, kan vi ifrågasätta och skapa en inkluderande förskola där alla barn stärks. Utbildningen passar för förskolan och för dig som arbetar med barn.

Kursen hålls av Kristina Henkel som har lång erfarenhet av att utbilda och handleda i frågor om jämställdhet och normkreativitet i förskolor, skolor, kommuner, för föräldrar och olika instanser och organisationer som möter barn och unga. Kristina har bland annat skrivit böckerna Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2, En jämställd förskola och skola och gjort metodmaterialet ALLA RÄTT och filmerna För en jämställd skola till Skolverket.

Hur går det till? 
1) Välj hur många personer som ska ta del av kursen. 
2) När du har köpt kursen spelar du upp den från ditt konto här på olika.nu. Har du inte ett konto redan blir du ombedd att skapa ett. 
3) Kursen ligger kvar i 12 månader och du får titta på den hur många gånger du vill. 
4) OBS! Det är endast de som har betalat för kursen som får ta del av den. Vite utgår om du bryter mot detta.

Vill du presentera kursen för andra? Ladda ner vårt säljblad!

Vad ingår i utbildningen?

 • Fem föreläsningsfilmer á 20 minuter
 • Diskussionsfrågor till varje film
 • Metoder, checklistor och handlingsplan för förändring!

 • Utbildningsfilmerna och arbetsmaterialet blir tillgängligt för er i 12 månader genom inloggning på vår hemsida. Materialet finns som PDF-filer så att ni kan arbeta med det på läsplatta, dator eller skriva ut.

  Film 1) Normkreativitet hur funkar det?
  Filmen ger er kunskap om vad normkritik och normkreativitet är. Skillnaden mellan ett toleransperspektiv och att arbeta inkluderande för alla människors lika värde. Helt enkelt hur vi kan gå från diskriminering till inkludering! Med hjälp av nya förebilder och nya positiva normer kan vi skapa en förskola som inkluderar alla olika barn: hon, hen och han, ålder, etnicitet, religion och tro, funktionsvariation och kärlek, helt enkelt alla olika.

  Film 2) Normkreativitet – Bemötande och språk.
  Hur gör vi för att vara inkluderande i vårt bemötande? Vårt språk speglar de normer och stereotyper som finns i vårt samhälle. I den här filmen presenteras vanliga fallgropar men framför allt hur vi genom att ändra vårt bemötande och lägga till nya ord kan ge barn fler möjligheter.

  Film 3) Normkreativitet – Känslor och gränser.
  Vem får visa sin ilska och vem får en kram? Att ha ord på och kunna uttrycka alla olika känslor lägger grunden för trygghet både med sig själv och i samspelet med andra. I denna film presenteras strategier för att arbeta med känslor, gränser, att lösa konflikter, att arbeta med barns integritet och samtycke.

  Film 4) Normkreativitet – Vänskap och lek.
  Vilka normer styr vänskap och lek? Genom att bli medveten om detta kan vi förändra. Det är i leken som barn kan prova nya egenskaper och roller, helt enkelt testa många olika sätt att vara på. Självklart kan Spiderman bli pappa och personer som sitter i rullstol vara superhjältar!

  Film 5) Normkreativitet – Material och miljö.
  Spelar det någon roll hur många pärlor det finns på förskolan? Eller hur många dockor och legobitar förskolan har? Eller vilka böcker som finns i bokhyllan? I den här filmen får ni tips på hur ni genom att göra medvetna val, utifrån diskrimineringsgrunderna, kan förändra er inomhusmiljö och ert material på förskolan.

  Filmerna är cirka 20 minuter långa och passar bra på ett arbetsplatsmöte. Det är enkelt att logga in och titta på dem på dator eller läsplatta. Fokus i alla filmerna är på den praktiska förändringen – hur vi kan göra. Börja med att titta på filmen Normkreativitet hur funkar det? Därefter kan ni själva välja i vilken ordning ni vill titta på filmerna. Varje film avslutas med en handlingsplan där ni kan skriva ner era mål och vad ni vill arbeta med. Planera in tid för samtal och reflektion efter varje film, samt tid för att fylla i handlingsplanen.

  Våra digitala kurser är producerade av Tove Rosander och Kristina Henkel. De blir tillgängliga genom att du loggar in på ditt konto efter att du har köpt utbildningen. Formatet är dels videofilmer med föreläsningar och diskussionsfrågor samt material som du kan ladda ner i form av PDF. Är ni fler än 10 personer som ska gå utbildningen? Kontakta oss så får ni grupprabatt.

  Vite utgår för personer som tar del av utbildningen utan att ha betalat. Föreläsningarna och materialet får inte spridas vidare till andra personer, förskolor, skolor, organisationer eller företag som inte har köpt in utbildningen. Alla filmer och allt material är skyddat av upphovsrättslagen.

  Kommer snart

  Recensioner

  Baserat på 4 reviews Skriv omdöme