Bokhandledning: Vem är det som låter?

Leksaker bredvid en kopia av Vem är det som låter - Bilderbok 0-2 år - OLIKA förlag - Författare: Karin Salmson & Marie Tomicic - Illustratör: Anna Tim

En häst med stövlar och en gris med tiara

I pekboken Vem är det som låter? får barnet gissa vilket ljud som hör till vilket djur. I slutet av boken finns det en räkneövning där barnen lär sig att räkna till tio. Boken är full av lekfulla illustrationer av olika djur med roliga detaljer i form av namn och artefakter som breddar normer.

Frågor om djur

I boken får vi möta många olika djur. Både stora och små.

* Har du något favoritdjur?

* Bor något djur hemma hos dig?

* Vilket djur i boken tycker du mest om?Frågor om namn och kläder

I boken finns många olika namn och kläder.

* Vad heter du?

* Vilket eller vilka av namnen som djuren har i boken gillar du mest?

* Djuren har också olika saker på sig. Vilken skulle du välja att ha på dig?

Om namn och kön

Foad fluga, Kodjo katt och Katinka ko är några av djuren vi får möta i boken. Sammantaget visar de på en bred variation av namn och uttryck som breddar normer. Ofta benämns stora och starka djur som han, medan små djur är hon. Den steretypen utmanas i boken. Varje djur har också en detalj som breddar bilden av hur vi kan klä oss och se ut, oavsett kön. Foad har blommiga stövlar, och grisen Gabriel har en tiara.

Förskolans läroplan

  “Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.” Lpfö 2018