Coola kvinnliga statyer

Förebilder att sätta på väggen!

I flera av våra böcker syns coola kvinnliga förebilder som statyer. Vissa av dem finns på riktigt, men inte alla. Printa ut våra kort med statyer som förebilder och diskutera de olika frågorna med barnen. Vem skulle du vilja se som staty i våra kommande böcker?

Följ oss gärna på Instagram