Debatt för hållbarhet

Hur aktiva är OLIKA i debatten? 

Tillsammans kan vi påverka! Genom att delta i debatten och lyfta klimatkrisen och möjliga lösningar kan vi hjälpas åt att skynda på omställningen. Framför allt bokbranschen har fått kritik för att vara alldeles för långsamma i omställningen, det är för tyst.

Varför ställer vi inte samma krav på förlagen som på till exempel klädföretagen? Där finns frågan om materialen som används, hur det är producerat och var det är producerat. Tänk om vi kan börja ställa samma frågor när vi köper eller lånar böcker på biblioteken? Ju mer vi pratar om det desto snabbare kommer omställningen att ske! 

Är OLIKA med i Ett fossilfritt Sverige? 
Ja, 2018 gick vi med i Ett fossilfritt Sverige. Dels ville vi visa att vi var engagerade och ville förändra och dels ville vi hitta samarbetspartners som kunde hjälpa oss att ta fler steg i klimatarbetet. För utan distributörer som driver på fossilfria frakter är det svårt för OLIKA att göra något. 

Är OLIKA med i forskningsprojekt om hållbarhet? 
Ja, OLIKA var ett av 31 företag som intervjuades om sitt hållbarhetsarbete av forskare. Artikeln publicerades 2020, läs mer här: Adressing Climate Change the Nordic Way 

Är Bokmässan en aktör som driver hållbarhet i bokbranschen? 
Det verkar inte så. 2019 fick bokmässan kritik för att de inte alls pratade om bokens eget klimatavtryck trots att det finns en stor möjlighet för dem att lyfta det. Bokmässan själval tyckte inte att ansvaret låg på dem, vad tycker du? Läs artikeln här: Bokens klimatavtryck inget för bokmässan 

Varför är det viktigt för OLIKA att branschen ställer om? 
Alla vill vara en del av en hållbar bransch, och i Sverige finns alla möjligheter. Därför är det frustrerande att det går så långsamt. Om vi är många som ställer krav på fossilfria transporter så kommer fler sådana att finnas, om vi blir fler som trycker på återvunnet papper så kommer utbudet att öka och priserna gå ner. Det är bara tillsammans som vi kan förändra stort. 

OLIKA debatterar hållbar produktion
De senaste åren har vi debatterat några gånger, nu senast 2022 i samband med den årliga Bokmässan i Göteborg. I år var klimatet ett av tre teman för hela mässan, men fortfarande lyste frågan om hur och av vad böckerna som såldes producerats och vilket klimatavtryck som de har. 

Vad gör den svenska bokbranschen för klimatet? 
Debatt i branschtidningen Boktugg där OLIKA lyfter klimatfrågan

Tryck på återvunnet papper – låt skogen stå! 
Debatt i Aftonbladet 2022 där vi uppmanar alla förlag att ställa om och trycka sina böcker på returpapper.

Upprop från författare och illustratörer
Fler börjar göra sina röster hörda och vill ha en hållbar produktion. Författarna och illustratörerna är många och kan ställa krav på förlagen. Inspirerande tycker vi och hoppas att många kommer att vilja välja OLIKA, just på grund av vårt aktiva hållbarhetsarbete. Läs artikeln här: Skövla inte naturskog för att göra våra böcker