Debatt för klimatet

Hur skapar OLIKA opinion för klimatomställning?

Förutom att förändra vår egen produktion jobbar vi för att andra förlag också ska ta frågan om omställning på allvar. Vi delar med oss av den kunskapen vi själva har fått och ställer frågor till andra, allt för att öka takten i omställningen. Vi debatterar också för att fler som köper böcker ska ställa frågan om hur de är producerade, och vilket klimatavtryck de har. Till skillnad från bland annat modeindustrin eller matindustrin ligger bokbranschen efter. Vi får sällan frågor om vad boken är producerad, på vilket sätt, i vilka fabriker, eller i vilken del av världen. Vi hoppas att det kommer att förändras! 

 

Vad gör den svenska bokbranschen för klimatet? 
(Boktugg, 2020)

Tryck på återvunnet papper – låt skogen stå! 
(Aftonbladet, 2022)

Det är inspirerande att fler debatterar i bokbranschen, här är det författare och illustratörer som höjer sina röster:  

Skövla inte naturskog för att göra våra böcker 
(Expressen, 2021)


Är OLIKA är med i forskningsprojekt också? 

Ja, vi gillar forskning och kunskapande. OLIKA startade som ett resultat av professor Lena Kårelands forskning som visade hur stereotypt flickor och pojkar porträtterades i barnlitteraturen. Därför är det alltid självklart att tacka ja när vi får frågan om att vara med i forskningsprojekt. Vi  är ett av 31 företag som blev utvalda till studien som presenterades i följande artikel: 

Adressing Climate Change the Nordic Way 

2018 gick OLIKA med i initiativet Ett fossilfritt Sverige, för att få fokus och inspiration, och att lära av andra aktörer somockså vill förändra. Vi kan inte vänta på politikerna, som företag måste vi agera på egen hand och göra det vi tycker behövs.