Agenda 2030

 

Hur bidrar OLIKA till Agenda 2030?

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling och världens ledare har lovat att uppnå dessa mål till år 2030. Målet är att skapa en mer rättvis, hållbar och helt enkelt bättre värld. Det är bara tillsammans som vi kan utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. På OLIKA bidrar vi framför allt till mål 5, 10, 12, 13 och 16. 

 MÅL 5: Jämställdhet 
Att öka jämställdheten var anledningen till att OLIKA en gång startade och vi fortsätter att utmana stereotyper i alla böcker vi ger ut. Det finns så mågna sätt att vara hon och han och hen på. Vi utbildar och handleder också pedagoger, lärare och bibliotekarier så de kan göra jämställdhet i sina verksamheter. 

 MÅL 10: Minskad ojämlikhet 
Vi vill att alla barn ska finnas representerade i bokhyllan, alltifrån olika hudfärger till familjeformer. För vad händer med den som aldrig känner igen sig böckerna? Eller som alltid speglas på ett negativt sätt? Vi jobbar också med att utbilda pedagoger och lärare i att utmana stereotyper på ett normkreativt sätt. 

 MÅL 12: Hållbar konsumtion och produktion 
Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar produktion och att nå netto noll koldioxid. Vi uppmuntrar också alla att låna böcker på bibliotek, att återvinna boken på rätt sätt och att köpa böcker med återvunnet papper. 

 MÅL 13: Bekämpa klimatförändringarna
Här jobbar vi på samma sätt som i mål 12, vi har ett aktivt klimatarbete för att minska vårt klimatavtryck. 

 MÅL 16: Fredliga och inkluderande samhällen 
Att se det som är olika som en tillgång, och inte som något negativt, tror vi bidrar till ett inkluderande samhälle. Med våra böcker och våra utbildningar bidrar vi till ett inkluderande samhälle.