Bokhandledning: Alla dör

En bok om döden och livet.

En varm bilderbok som närmar sig döden med nyfikenhet och humor. Vad händer när någon dör? Och hur vore det om ingen någonsin dog? Och varför ska vi passa på att leva precis idag?

Frågor om livet och döden


Brukar du tänka på döden? Vad tänker du då? Hur tycker du det känns att tänka på döden?

Känner du någon människa eller djur som har dött? Vem då? Hur kändes det i dig när du fick reda på att hen hade dött?

När någon dör finns kroppen fortfarande kvar, den försvinner inte direkt. Har du någon gång sett en död person eller ett dött djur? Hur var det?

När någon dör kan människor som kände personen bli ledsna, det kallas att sörja. Känner du någon som sörjer? Vad tror du är bra att göra när en sörjer någon som är död?

Frågor om begravning, tro och religion

Har du varit på en begravning? Vart var den någonstans? Sjöng ni? Hur kändes det att vara där?

Begravning är ett sätt att säga hejdå till den som dött. Hur tycker du att en bra begravning ska vara? Hur skulle du vilja att folk sade hejdå till dig?

Vad en tror kommer hända när en dör kan bero på vilken religion en har. Vad betyder det att ha en religion? Vad tror du händer efter vi dött?

Olika religioner har olika byggnader där en kan ses och tro tillsammans. Vad känner du till för sådana olika hus? Har du varit inne i en kyrka, en moské eller ett tempel någon gång? Hur var det?

När någon dör

För många barn är döden en del av vardagen, de känner någon som har dött eller lever med personer som sörjer någons död. Det kan vara ett syskon, en morfar eller farmor eller en annan nära person som har dött. För många barn kan besök på en gravplats vara en del av vardagen. Vissa barn har tvingats fly från konflikter och har upplevt döden på alldeles för nära håll. Eller så är en bara ett barn med många frågor kring vad som händer när en dör. Hur det än är, så är det viktigt att vi vuxna inte behandlar döden som något tabubelagt och försöker skydda barn ifrån tankar och samtal om den. Som förberedelse på vad som kan hända, och som bekräftelse av vad som redan hänt, behöver vi prata med barn om sorg och saknad.

Om religion

Förskolan är en plats där alla barns olika religioner ska få plats, men förskolan ska inte utöva religion. Skillnaden är att förskolan inte ska be eller bygga altare men ha filosofiska samtal om religion och berätta att det finns olika religioner och det finns människor som är ateister som inte tror på religion, vi är alla olika. Förskolans uppdrag är att alla barn ska ha respekt för olika kulturer och religioner. Detta underlättas av att skapa broar mellan det som barn upplever i sin hemmiljö och förskolan. Att på olika vis utforska olika trosuppfattningar går också hand i hand med förskolans uppdrag att synliggöra för barn att det finns många olika sätt att leva och vara. Vad vi tror om döden kan ha med eventuell religion att göra, med hur vår familj resonerar, eller hur vi själva funderar.

Förskolans läroplan

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.” Lpfö 2018