Bokhandledning: Badbomber och simhopp

Vågar du hoppa från trampolinen och ha huvudet under vattnet?

En bok om att inte våga fast en egentligen vill. Om hur bra det kan bli med kompisar som hejar, peppar och stöttar!

Frågor om vilja och mod

I boken vill Mertsi hoppa från trampolinen, men vågar först inte. Kommer du ihåg något som du velat göra, men inte vågat? Vad hände då?

Mertsi blir yr när han ska åka rutschkana. Då föreslår Dominic att de åker tillsammans. Kan du komma på fler saker som är mindre läskigt om ni är flera?

Mertsi gillar inte höga höjder, men till slut hoppar han ändå och det går bra. Hur tror du att han känner efteråt? Har du gjort något du inte först vågat?

I boken får Mertsi hjälp av flera personer. Moster Tanja lär honom att simma och Dominic gör att han vågar åka rutschkana. Har du fått hjälp av någon? Vad hände då? Har du hjälpt någon med något? Hur kändes det?

Frågor om bad och regler

När Mertsi lärde sig simma gjorde han det utomhus med sin moster Tanja. Har du badat utomhus någon gång? Hur var det? Vad är roligast med att bada ute?

Mertsi och hans vänner småspringer i badhuset fast de vet att en inte får. Varför tror du att de gör det? Varför tror du att en inte får springa i badhus?

Att inte springa i badhuset är en regel. Brukar du bryta mot regler? Finns det regler som det är extra dumt att bryta mot? Finns det regler som du inte tycker om på förskolan? Har ni regler hemma som du tycker är dumma eller bra?

Lek

I den här boken får barnen leka och utmana sina gränser. Den visar också en pojke som tycker att en lek är läskig, och som brottas med sina rädslor. I leken övar vi känslor, relationer, egenskaper och roller. Leken låter oss också utveckla kroppens egenskaper som till exempel balans, muskler och mod. En snabb analys i leksaksaffären pekar dock inte bara på att barn förväntas leka med olika leksaker beroende av deras kön. Lekarna är också tänkta att öva olika sorters färdigheter så som relationer eller fantasi, närhet eller distans, rörelse eller finmotorik och så vidare. En bra strategi kan vara att hjälpa barn att testa många olika sorters lekar, så att barnen får fler möjligheter att öva och utveckla färdigheter och intressen. Då kan alla barn sedan utvecklas efter sina individuella intressen och fallenheter.

Om mod

Det är viktigt att barn får utmana sig själva och känna sig modiga. Genom passande utmaningar utvecklar eleven sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Efteråt känns det bra och självförtroendet växer. Men ingen kan vara modig jämt. Därför är det lika viktigt att varje barn får visa sig sårbart. Ofta har vi olika förväntningar på hur barn ska möta utmaningar beroende på barnets kön. Det leder till att pojkar i större utsträckning uppmuntras till att testa gränser, men att inte gråta vid ett misslyckande. Alla barn behöver få gråta och stöd i att sätta ord på sina känslor. Samtidigt behöver barn som inte följer regler eller ofta utmanar dem få hjälp med att förstå vad en regel är och varför de är viktiga. Ge positiv feedback och uppmärksamhet när reglerna följs. Medan barn som är väldigt noga med att följa regler att regler inte alltid är absoluta. Vissa barn behöver förstå att det finns utrymme att tänja på instruktioner, regler och gränser ibland och att det kan vara positivt. Genom att prata om regler ges ni också tillfälle att göra barnen delaktiga i vilka regler som ska finnas på skolan, samt kan själva utvärdera om vissa regler är omotiverade.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.” Lpfö 2018