Bokhandledning: Bra bestämt!

Vem får bestämma i leken?

Och hur blir det när vuxna är med och leker? I Bra bestämt får vi träffa Miriam, mamma och mammas kille Pierre.

Frågor om att bestämma

Mirjam bestämmer både hur de ska gå och vad de ska äta i boken. Finns det saker som du skulle vilja bestämma mer över? Hemma? På förskolan? Med kompisar? På platsen där du bor?

Mirjams mamma och Pierre tycker att det är okej att Mirjam bestämmer. Hur tycker du det är när andra bestämmer över dig? När är det okej? När känns det inte så bra?

Mirjam bestämmer sig för att inte vara rädd för hunden längre. Då vågar hon klappa den! Hur tror du att hon gjorde för att bestämma över sina egna känslor? Vad skulle du vilja bestämma att du vågade?


Familjenormer

Familjen är vår första tillhörighet. Att få den positivt och självklart speglad är därför oerhört viktigt för vår självkänsla och självbild. Att låta alla familjeformer representeras i bokhyllan på förskolan är ett sätt att på ett självklart sätt likställa de familjeformer som vi har runt omkring oss i samhället idag. I den här boken skildras den väldigt vanliga familjeformen ”ombildad familj”, och den skildras på ett självklart sätt. Det finns en tendens att i böcker och annan kultur fokusera på svårigheter med att få en ny vuxen in i familjen, när det för många är en positiv upplevelse.

Frågor om att vara sur och att vara ett djur

När Pierre läser tidningen blir Mirjam sur. Hur känns det att vara sur? Har du blivit sur någon gång? Vad vill du att andra ska göra när du är sur?

Mirjam vill vara en gräshoppa för att de kan hoppa högt. Sen vill hon vara en elefant, häst och skräcködla. Vilket djur skulle du vilja vara just nu?

Övning! Testa att vara olika djur tillsammans där ni får använda kropp och röst på olika sätt. Testa att vara ett långsamt djur, ett snabbt, ett litet, ett stort, ett lätt, ett tungt, ett flygande, ett krälande och så vidare. Testa att göra övningen både med och utan ljud.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.” Lpfö 2018