Bokhandledning: Ett jobb för Nora Henriksson

Går det att göra praktik hos en person som är hemlös?

Alla i klassen ska följa med en vuxen till jobbet. Nora Henriksson vet precis vilket jobb hon vill vara med på. Fast ingen annan verkar tycka att det är en bra idé.

Frågor om boken

1. Nora blir arg när ingen tycker att hennes idé är bra. Varför tycker de inte att den är bra, tror du?

2. John tycker inte att Nora ska jobba med honom. Har du velat göra något med en person som inte vill samma sak? Vad hända då? Hur kändes det?

3. Nora blir så arg att hon blir varm. Hur känner du dig när du är riktigt arg? Vad brukar du göra när du känner dig arg? Vad skulle hända om vi aldrig blev arga?

4. Istället för att Nora får vara med John och sälja tidningar så kommer han och hälsar på. Om du fick besök av John – vad skulle du vilja fråga honom då?

5. Noras mamma säger att de har köpt De hemlösas tidning. Nora säger att de inte har det. Vem tror du har rätt? Varför säger de olika, tror du?

6. Nora funderar på var hon skulle vilja testa att jobba en dag. Var skulle du vilja testa att jobba? Varför vill du jobba just där?

7. Vilka olika jobb där en får vara utomhus kan du komma på?

8. Timmy ska vara på sin gamla förskola. Vad tror du är roligt med att jobba på förskola? Vad tror du är jobbigt?

9. Simon F ska vara i en klädaffär. Vad tror du är roligt med att jobba i en klädaffär? Vad tror du är jobbigt?

10. Nora äter en macka till frukost. Hennes syskon äter flingor. Vad äter du? Varför är det viktigt att äta frukost?

Om olika yrken

Många barn vet så klart inte vad de vill jobba med när de blir stora. Men vad som leder oss fram till våra yrkesval har till stor del med vårt sociala arv att göra. Läkarbarn är till exempel överrepresenterade på läkarlinjen. Det sociala arvet är kopplat till faktorer som socioekonomisk status och andra kulturella faktorer. Skolan kan vara en del av att bryta mönster och erbjuda fler möjligheter till alla elever. En del av att öppna upp för möjligheter är att synliggöra fler yrken än de som vanligen får gestalta ett yrkesliv. En annan del är att utgå från lust och intresse, och se vilka yrken som ger utrymme för det som personen brinner för. Som i boken om Nora Henriksson, där hennes yrkesintresse utgår från att hon vet att hon vill vara utomhus.

Om familj

Familjen är vår första tillhörighet. Att få den positivt och självklart speglad är därför oerhört viktigt för vår självkänsla och självbild. Att låta alla familjeformer representeras i er bokhylla på skolan är ett sätt att på ett självklart sätt likställa de familjeformer vi har runt omkring oss i samhället idag. I Ett jobb för Nora Henriksson lever Nora med sina mammor och sitt lillasyskon. Genom att på ett självklart sätt skildra Noras familjeform ger vi spegling till de barn som har en sådan familj. Genom att familjeformen inte är i fokus för berättelsen skapas också förutsättningar för en vidgad och mer inkluderande familjenorm.

Skolans läroplan

"Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund." Lgr 11, rev. 2019