Bokhandledning: Familjejakten

Vad är en familj?

Och vilka kan vara familj med varandra? Rymdfiluren ska ta reda på detta och beger sig till planeten jorden för att få svar.

Frågor om familj

Familjen Abu bjuder på baklavas och te när rymdfiluren kommer på överraskningsbesök. Vad skulle du gärna bjuda på om någon kommer på besök hos dig?

Minisha och pappa Frans äter omelett i en baguette. Vad brukar du och din familj äta till frukost?

Ellen och Leo är kollegor, men också bästa vänner. Ibland kan en familjemedlem vara ens bästa vän. Eugene bor med sin tupp. Vad bestämmer vad som gör en familj, tror du?

Hur ser din familj ut? Hur många vuxna finns i din familj? Hur många barn finns i din familj? Var bor din familj? I ett eller flera hus?

Nästan alla som bor i Sverige idag har släktingar som är födda i olika länder. På sätt och vis kan en se hela världen som ett enda stort land. Var är du född? Vart eller från vilka platser kommer din familj ifrån?

Frågor om yrken, att fota och rymden

Ellen är ingenjör, My och Mali är mekaniker, Barbro är bonde, Carlas pappa är musikant och mamma är boxare. Vad vill du bli när du bli stor?

Filuren tar massa foton på sin resa! En kan säga att hen är fotograf. Om du fick vara en fotograf för en dag, vad skulle du vilja fota?

Rymdfiluren bor med massa andra filurer på en planet i rymden. Vilka olika planeter finns det i rymden?

Rita! Låt barnen skapa fritt och rita vad de tror finns i rymden och vilka familjer som bor där.

Om familjer

Familjer ser olika ut. I Sverige finns det 1,2 miljoner familjer med barn under 18 år. Tre av tio familjer är inte kärnfamiljer med mamma-pappa-barn, trots detta är familjenormen stark och många familjer osynliggörs i filmer, böcker och tidningar. Ungefär två av tio familjer består av en förälder och en av tio familjer har bonusföräldrar (SCB 2022). Förskolans uppdrag är att spegla alla olika familjer på ett självklart sätt.

Tips! Istället för att fråga barnen vad heter din mamma och pappa? Kan vi fråga; vilka finns i din familj?

Tips! När barn leker familj uppmuntra till att leka olika slags familjer. Familjer med en pappa och en mamma, familjer med två mammor, en mamma och så vidare.

Förskolans läroplan

  “Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. ” Lpfö 2018