Bokhandledning: UppfinnarJohanna går lucia

Tomte, stjärnstrut och glitter

UppfinnarJohanna vet precis vad hon ska klä ut sig till. Hon behöver en hårtork, mjöl och färg. Och ljusslingan från balkongen. Nu är det bara att sätta igång och uppfinna. Det ska bli bästa julshowen någonsin.

UppfinnarJohanna kan uppfinna allt!

Frågor om högtider

En högtid som firas under december månad är bland annat Lucia. Finns det andra högtider som under december som du känner till?

En tradition är något som en gör år efter år vid samma tillfälle, till exempel firar att det är midsommar. Vilka traditioner firar du hemma? Vilka traditioner frirar ni på förskolan? Vad är roligt med traditioner? Vad kan vara tråkigt?

När det är Luciafirande får barnen ofta uppträda framför andra, till exempel föräldrar eller andra viktiga personer i ens liv. Har du uppträtt framför en publik någon gång? Hur kändes det? Om du inte har gjort det, vad tror du kan vara kul med att uppträda?

Frågor om att stå på huvuder och bus

UppfinnarJohanna brukar ställa sig på huvudet när idéerna fastnat. Finns det något du brukar göra för att idéerna ska lossna om det blivit tvärstopp?

UppfinnarJohanna ber sina småsyskon om hjälp. Finns det någon som gärna hjälper dig? Har någon bett dig om hjälp? Hur kändes det att hjälpa någon annan? Hur kändes det att bli hjälpt?

Småsyskonen Sten och Stanley tjuvkikar genom nyckelhålet när Johanna uppfinnar, fast de inte får! Men att tjuvkika genom fönstret sa hon faktiskt inget om. Vad kan vara bra med bus? Vad kan vara mindre bra? Vad ska en tänka på innan en busar?

Om att vara målinriktad

Att vara målinriktad handlar om flera saker. Dels handlar det om att ha förmågan att formulera ett mål, att kunna uttrycka antingen för sig själv eller för andra vad det är du vill - att ha en tydlig och stark vilja. Det handlar också om att kämpa vidare, trots motsättningar och att inte låta sig avskräckas av motgångar. Det finns massor med barn, unga och vuxna som oavsett könsidentitet är målinriktade – men de ingredienser som underlättar är förmågor som är tydligare i det som killar och män oftare får öva, på grund av rådande genusnormer. Det är också egenskaper som de som uppfostras som killar och män oftare får speglade, därför är det viktigt med böcker där tjejer är målinriktade.

Om att uppfinna

Att uppfinna handlar många gånger om att bryta gränser, att gå utanför det vi känner till här och nu och se bortom det. För att kunna göra det krävs möjlighet att utmana det som tas för givet. Det kräver också tillit till ens egen skapandeförmåga. I vår tid är det oftast killar som tränar på att bryta gränser, och de får också ofta bekräftelse för att de gör det. Tjejer fostras å andra sidan i mycket högre utsträckning till att följa regler, att vara “duktiga”. En duktig tjej gör som någon säger, hon tar inte så mycket egen plats och utmanar inte. Men för att alla barn, både tjejer och killar, ska känna att de får tillgång till sin kraft och kreativitet är det viktigt att uppmuntra dessa förmågor. På så sätt kan alla barn vara med och skapa vår framtid. I det arbetet kan UppfinnarJohanna fungera som en förebild.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska ge varje barn förmågan att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 2018