Bokhandledning: Full fart, UppfinnarJohanna!

Simsala kanin - en slippa gåmaskin!

UppfinnarJohanna har en ny uppfinning på gång! En bok som inspirerar till att uppfinna och att bli nyfiken på teknik.

Frågor om verktyg

När Johanna ska uppfinna tar hon fram olika saker som är bra och ha och verktyg. Vilka olika verktyg känner du till? Och vad kan en använda de olika verktygen till?

Sten och Stanley tycker att de har världens bästa syster. Finns det någon person som du tycker är extra bra, kanske en kompis, någon i din familj, ett djur eller kanske någon på teve? Vad är det du tycker är bra med den personen?

UppfinnarJohanna tycker att allt hon uppfinner blir bra. Vad tycker du att du gör bra?

Övning: jag är bra!
Prata om att det är bra att vara snäll mot sig själv. Att en ska vara lika snäll mot sig själv som mot sina bästa kompisar. Helt enkelt vara sin egen bästa kompis. När vi tänker snälla tankar om oss själva mår vi bättre! Vad skulle du säga för snällt till dig om du var din bästa kompis? Skriv ner barnens förslag och rita bilder. Sätt upp alla bilder på ett bra ställe, bjud in till Var din egen bästis vernissage!

Frågor om att bygga, slippa gå och hår

Stanley säger i boken att han önskar att någon uppfann något så att han slipper gå hela tiden. Finns det en sådan uppfinning redan? Vad tror du skulle hända om alla alltid skulle slippa att gå?

Titta på uppslaget där UppfinnarJohanna bygger. Hon klipper, syr, limmar, spikar, sågar, borrar och tejpar. Vad skulle du vilja bygga? Har du byggt något någon gång?

Titta på bilden när UppfinnarJohanna är i skolan. Hon har sitt hår i två kringlor. Ett barn har flätor, ett barn har kort hår och läraren har ett hårspänne. Om du fick välja vilken frisyr som helst för en dag, hur skulle du vilja ha ditt hår då?

Övning! Hår
Om ni har fotografier på barnen på förskolan och en kopiator kan ni kopiera upp tre bilder var på barnen. De får sedan skapa tre olika frisyrer till sig själva. Övningens syfte är att leka med sitt utseende, att bli medveten om att det finns många möjligheter och framförallt fler än de som är kopplade till
genusförväntningarna.

Vithetsnorm

I samhällen över hela världen finns det människor av olika ursprung och med olika hudfärg, precis som i Sverige. Men på bilderna i barnbokshyllan är det istället en stor dominans av personer med vit och beige hudfärg. Det gör att vissa barn sällan speglas i barnböcker och får läsa om personer som
inte är lika dem till utseendet, medans andra får spegling nästan jämt. Det här påverkar både synen på sig själv och på andra. Det osynliggör människor med brun och svart hudfärg och gör även att vi återskapar gamla idéer om vem som är viktig och därmed ska synas i böcker.

För att skapa ett inkluderande samhälle där alla känner sig likvärdiga är därför viktigt att spegla barn och vuxna med alla
olika hudfärger.

Uppfinningar löser problem

I böckerna om UppfinnarJohanna stöter hon på problem i vardagen. För att lösa sina problem är hon kreativ och använder teknik för att konstruera uppfinningar. Böckerna belyser att uppfinningar inte bara handlar om teknik och konstruktion, utan att de också kommer till av en anledning. Ibland glöms den mer relationsinriktade delen av uppfinnande bort, det som handlar om att vilja lösa ett problem för att förbättra livet för andra. Att Johanna är en tjej som uppfinner genom att hamra, såga och konstruera breddar också bilden av att initiativrikedom och teknik är något killar främst står för.

Förskolans läroplan

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 2018