Bokhandledning: Grattis, Svea Fors!

Äntligen fest!

Svea vill bjuda alla på sitt kalas! Och på tårtan ska det stå Svea, inte Simon. Men pappa tycker att det räcker med några få kommer på kalaset. Det finns inte stolar så det räcker till alla. Då får Svea en idé ...

Frågor om boken

1. Svea Fors tycker att alla i klassen ska få komma. Pappa tycker att det ska komma lika många som de har stolar? Varför tycker pappan så tror du? Vad tycker du?

2. Svea Fors kallades för Simon förut. Har du bytt namn eller känner du någon som har bytt namn? Om du skulle byta namn, vad skulle du vilja heta då?

3. Svea funderar på hur det skulle vara att inte bli bjuden på ett kalas. Hur tror du att det känns?

4. Svea bjuder alla på kalaset – men hon säger inget till sin pappa Varför gör hon så tror du? Hade hon kunnat göra på något annat sätt?

5. I matsalen frågar Abdi Svea om något har hänt. Hur kan en se på någon att det hänt något, även om den inte säger något?

6. Svea Fors ska fylla år. Hon tycker att det är nästan lika roligt att planera kalaset som att ha det. Tycker du om att planera saker som ska hända?

7. Amir har ett bageri. Hur tror du att det är att arbeta på ett bageri? Finns det något du tycker vore roligt att arbeta med när du blir stor? Vad är det som verkar bra med det?

8. Svea fixar ett överraskningskalas. Tycker du om överraskningar? Har du gjort någon överraskning någon gång? Åt dig själv eller någon annan? Eller har du fått en överraskning av någon?

9. Svea Fors vill ha sitt namn på tårtan. Vad skulle du vilja ha på en tårta om du fick välja?

Om känslor

Alla människor har känslor, men på grund av våra genusroller övas tjejer och killar olika mycket på att känna igen och uttrycka känslor. I den här boken ser vi Abdi som är uppmärksam på en klasskamrat, Svea, och hennes känslor. Dessutom engagerar han sig i hennes dilemma och visar omsorg. På så vis bidrar Abdi till att bredda förväntningarna på vilka som är empatiska i det sociala samspelet, och ger spegling åt de killar som är som han är. Abdi blir också en förebild för alla barn.

Om att vara transperson

Allt fler barn idag ifrågasätter idag idén om att det bara finns två möjligheter: att vara en han-person med snopp eller en hon-person med snippa. Många barn väljer också andra sätt att vara, som till exempel att vara en kille som använder feminina attribut som klänning. Andra gör som Svea Fors. Svea är ett av de barn som ändrat könstillhörighet så att den stämmer med den hon känner att hon är. Hon byter namn från Simon, och pronomen från han till hon och ger därmed spegling till det ökande antal barn och unga som gör eller vill göra på samma sätt. Barn och ungas identitet, precis som vuxnas är något som kan förändras med tiden. Kom ihåg att det alltid är du själv som väljer vem du vill vara, vad ditt tilltalsnamn är och om du vill bli kallad för hon, hen eller han.

Skolans läroplan

"Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara." lgr 11, rev 2019