Bokhandledning: Hokus pokus: Far och flyg

Häng med till Noomis skolgård

Noomi är inte som alla andra, hon har magiska krafter! Noomi tycker om att spela basket. Men det går ju inte om bollen är på skolans tak. Hur ska hon få ner den? Tänk om hon kunde flyga?

Frågor om boken

1. Noomi spelar basket på rasten med sina två kompisar. Plötsligt dyker Bella från femman upp och säger åt dem att flytta på sig. Modigt står Noomi kvar. Vad skulle du gjort, om någon mycket större sa åt dig att göra något?

2. Bella frågar Noomi om hon vågar spela mot femman-gänget. Noomi säger ja. Hade du velat spela med femman-gänget, varför eller varför inte?

3.. Bella retar Noomi. Hon tar Noomis mössa och sätter den på bollen. Noomi blir ledsen, och arg. Vad hade du gjort om någon hade gjort så mot din kompis?

4. Noomi har en plan för att få ner bollen och sin mössa. Hon ska lära sig att flyga! Om du kunde välja en superkraft vad skulle du välja och varför?

5. Noomi bor med sin pappa. Vem bor du med? Hur många är ni hemma?

6. Linda Karlsson står på huvudet - hon tänker bäst så! Hur tänker du bäst? Ensam, eller i grupp?

7. Linda Karlsson och Noomi flyger nära deras hus och ser fruarna Jansson spela poker. Brukar du spela kort med någon? Vem då? Brukar du spela andra spel? Vilka i sådana fall? Eller gillar du kanske inte att spela spel? Vad gillar du istället?

8. Bella tänker skvallra för lärarna att Noomi hämtat bollen och mössan från taket. Har du skvallrat på någon som gjort något en inte får? Vad hände då?

Normer om hudfärg

I samhällen över hela världen finns det människor av olika ursprung och med olika hudfärg, precis som i Sverige. Men i de flesta bilder i böcker och tidningar är det istället en stor dominans av personer med beige hudfärg. Det här osynliggör människor med brun och svart hudfärg och gör även att vi återskapar gamla idéer om vem som är viktig och därmed ska synas i böcker. Det påverkas oss alla på ett negativt sätt.

För att skapa ett inkluderande samhälle där alla känner sig likvärdiga är därför viktigt att spegla barn och vuxna med alla olika hudfärger.

Om bestämdhet

Att vara säker på vad en tycker och vill och att ha lätt för att uttrycka det klart och tydligt är en egenskap som de flesta har nytta av. Men på grund av våra genusnormer tenderar det vara fler killar som övas i de här färdigheterna, och i böcker skildras killar oftare så. Att kunna identifiera vad du vill och kunna säga det behöver inte utesluta förmågan att lyssna på vad andra vill, och behöver inte heller handla om att du alltid måste få din vilja igenom. Alla oavsett kön, behöver få stöd i att utveckla både att uttrycka sin vilja och att lyssna, förmågan att ge andra plats och att kunna kompromissa är en viktig del av demokratiarbetet på skolan. I den här boken är Noomi en person som får uttrycka förmågor i sin personlighet som annars oftare speglas hos pojkkaraktärer.

Skolans läroplan

"Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor." Lgr11 rev. 2019