Bokhandledning: Hokus pokus: Häxa i läxa

Vad vill du bli när du blir stor?

Noomi vet men det krävs lite hjälp och magisk kunskap. Noomi har fått en läxa. Hon ska berätta vad hon vill jobba med. Noomi vet precis. Hon vill bli häxa!

Frågor om boken

1. När Noomi säger att hon vill bli häxa så skrattar de andra i klassen. De tror att hon skojar. Då blir Noomi arg. Varför blir hon det tror du?

2. Läraren ger klassen en läxa att intervjua någon om ett arbete. Vem skulle du vilja intervjua om hens arbete? Vad skulle du fråga?

3. Klasskompisarna ska berätta för varandra om yrket de lärt sig om. Noomi tycker att det känns lite pirrigt när det är hennes tur. Hur kan en tänka om en blir nervös?

4. Noomi söker på internet efter information om häxor. Har du sökt efter något på internet? Vad hände då? Vad ska en tänka på när en hittar information på nätet?

5. I boken följer Noomi med Linda Karlsson hem till henne. Vad kan vara bra att tänka på innan en följer med en person hem som du inte känner?

6. Noomi hämtar en fjäder, ett hårstrå och en chilipeppar för att ta med till Linda Karlsson. Vad hade hon annars kunnat ta med sig? Något flygande – i det blå. Något klokt – för tanken då. Något starkt – som bränner så.

7. Linda Karlsson har lila hår, Noomi och hennes pappa har brunt. Vad har du för färg på ditt hår? Om du skulle färga det - vad skulle du ta för färg då?

8. Ada vill bli pilot. Varför tror du att hon vill bli det? Vad verkar roligt med att vara pilot? Vad tror du att en behöver vara bra på för att bli en bra pilot?

Om målinriktning

Att vara målinriktad handlar om flera saker. Dels handlar det om att ha förmågan att formulera ett mål, att kunna uttrycka antingen för sig själv eller för andra vad det är du vill. Alltså att ha en tydlig och stark vilja. Det handlar också om att kämpa vidare, trots motsättningar och att inte låta sig avskräckas av motgångar. Det finns massor med barn, unga och vuxna som oavsett könsidentitet är målinriktade – men de ingredienser som underlättar är förmågor som är tydligare i det som killar och män oftare får öva, på grund av rådande genusnormer. Det är också egenskaper som de som uppfostras som killar och män oftare får speglade, därför är det viktigt med böcker där tjejer gestaltas som målinriktade, precis som Noomi är.

Om att vara bestämd

Att vara säker på vad en tycker och vill och har lätt för att uttrycka det klart och tydligt är en egenskap som de flesta har nytta av. Men på grund av våra genusnormer tenderar det vara fler killar som övas i de här färdigheterna, och i böcker skildras killar oftare så. Att kunna identifiera vad du vill och kunna säga det behöver inte utesluta förmågan att lyssna på vad andra vill, och behöver inte heller handla om att du alltid måste få din vilja igenom. Alla barn, oavsett kön, behöver få stöd i att utveckla både att uttrycka sin vilja och att lyssna, förmågan att ge andra plats och att kunna kompromissa är en viktig del av demokratiarbetet på skolan. I den här boken är Noomi en person som får uttrycka förmågor i sin personlighet som annars oftare speglas hos pojkkaraktärer.

Skolans läroplan

 "Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra." Lgr 2011, rev 2019.