Bokhandledning: Hokus pokus: Puts väck

Trolleri och magi

Smarta Noomi tillbaka, och nu måste hon lösa ett mysterium. Någon har tagit farfars silverskedar. Vem kan det vara? Tänk om Noomi kunde bli osynlig. Då skulle hon kunna avslöja tjuven…

Frågor om vänskap

Noomi och hennes pappa önskar att farfar och Åke, farfars granne, kunde bli vänner. Varför tror du de önskar det? Finns det någon i din närhet du önskar var vänner med varandra?

När farfars silversked saknas skyller han på Åke. Varför gör han så, tror du? Vad tänker du om att skylla på någon som en inte vet har gjort något dumt?

Noomi har gått och handlat mjölk. Hon är osynlig i butiken och går förbi godiset. Hon tittar lite extra, men tar inget. Varför tror du inte hon gör det? Hade du tagit godiset? Varför eller varför inte?

Frågor om magi och superkrafter

Noomi går förbi en tant och viskar den hemliga ramsan. “Vad sa du?” frågar tanten. “Det är hemligt,” svarar Noomi. Vad kan vara spännande med hemligheter? Finns det något som kan vara mindre bra med hemligheter, tror du?

Noomi älskar magi. Vilken magisk egenskap skulle du vilja ha och varför?

Noomi lär sig att bli osynlig av Linda Karlsson. När skulle det kunna vara bra att vara osynlig? Finns det gånger när du har känt dig osynlig? Eller kanske gånger då du önskat att du varit det?

Om familj

Familjer ser olika ut. I Sverige finns det 1,2 miljoner familjer med barn under 18 år. Tre av tio familjer är inte kärnfamiljer med mamma-pappa-barn, trots detta är familjenormen stark och
många familjer osynliggörs i filmer, böcker och tidningar. Ungefär två av tio familjer består av en förälder och en av tio familjer har bonusföräldrar (SCB 2022). Skolans uppdrag är att spegla alla olika familjer på ett självklart sätt. Hur kan vi vuxna göra detta? istället för att fråga barnen vad heter din mamma och pappa? Kan vi fråga vilka finns i din familj?

Gör en familjestjärna! 
Ett annat sätt att arbeta inkluderande är att låta all barn göra en familjestärna, med foto på barnet i stjärnans mitt och på varje del i stjärnan kan ni rita och skriva in de viktiga personer somfinns i barnets liv. På så sätt ger ni plats för familjer med två mammor, två pappor, flera föräldrar, syskon, farfar, en katt och ja alla olika som finns i barnets närhet och är viktig.

Skolans läroplan

"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga." Lpfö 2011, rev. 2019