Bokhandledning: Hur görs bebisar?

Vad behövs för att ett barn ska bli till?

Var växer bebisen? Och hur lång tid tar det innan hen kommer ut? I den här boken könas inte kroppar utan beskrivs som olika. En queer och inkluderande barnbok om livets början!

Om bebisar och familj

Vad behövs för att det ska bli en bebis? Och vad heter det rum där bebisen växer innan den föds?

I boken är det väldigt många som väntat på att bebisen ska komma. Vilka tror du att det är? Hur tror du att det känns för dem? Har du väntat på att en bebis ska födas någon gång? Vad kan vara roligt och vad kan vara tråkigt med att vänta?

Gör en familjestjärna! Ett sätt att arbeta inkluderande är att låta all barn göra en familjestärna, med foto på barnet i stjärnans mitt och på varje del i stjärnan kan ni rita och skriva in de viktiga personer som finns i barnets liv. På så sätt ger ni plats för familjer med två mammor, två pappor, flera föräldrar, syskon, farfar, en katt och ja alla olika som finns i barnets närhet och är viktig.

Frågor om framtidsdrömmar

I boken står det att alla ägg och alla spermier har en massa berättelser om kroppen som de kom ifrån. Och att de berättelserna påverkar hur barnet blir. Men kroppen påverkas också av vad som händer efter vi fötts. Vad kan till exempel göra att någon är bra på att springa fort? Vad kan göra att någon är bra på att rita? Finns det saker som du skulle vilja vara bra eller bättre på?

Övning! Rita era drömmar för framtiden, saker som ni skulle vilja vara bra på och lära er. När ni har ritat klart kolla på era teckningar eller om ni har ritat alla på samma papper och låt varje barn berätta vad de har ritat. Sätt upp era drömmar för framtiden på ett bra ställe!

Att prata om hur barn blir till

Den här boken berättar vad som behövs för att ett barn ska bli till, men inte hur det går till rent praktiskt. När vi pratar med barn om ”hur” är det viktigt att berätta om de olika sätt som människor idag skaffar barn på. Därför är det viktigt att du som är vuxen vet det och är redo att svara på frågor. Gå gärna igenom i personalgruppen så att alla känner sig bekväma att prata om detta.

Tips! Förklara enkelt. Det finns ett rum inne i kroppen som kallas för livmoder. I det rummet kan barn växa. För att det ska bli ett barn behövs en spermie och ett ägg. Äggen finns i äggledarna och spermierna finns i pungkulorna. Ägget och spermien måste blandas för att det ska bli ett barn. Det går att blanda inne i kroppen (insemination eller samlag) eller utanför kroppen (provrörs-
befruktning). Sedan får ägget växa i livmodern i nio månader. Då är bebisen klar och vill komma ut. Bebisen kommer ut genom slidan som är en jättestark muskel som finns i snippan. Ibland görs ett hål
in till livmodern (kejsarsnitt) där bebisen kommer ut.

Om normer

En norm är mer än vad som är det vanligast förekommande, även om det ofta sammanfaller. Normer är de regler och de förväntningar som finns i samhället på hur vi ska vara och vad vi ska göra. Ofta blir normer synliga främst när vi bryter mot dem. Att inte följa normerna brukar leda till olika typer av problem, som till exempel att bli osynliggjord, förlöjligad eller förminskad. Den som följer normerna brukar ha fördelar som den själv inte ens märker av att den har. En norm handlar om hur vi blir familj och hur familjen ser ut. Den här boken öppnar för alla barn att kunna känna igen sig!

Tips! När barn leker familj uppmuntra till att leka olika slags familjer. Familjer med en pappa och en mamma, familjer med två mammor, en mamma och så vidare. Det kan också finnas många bebisar i familjen.

Förskolans läroplan

  “Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning.” Lpfö 2018