Bokhandledning: Jakten

Följ med på en fartfylld jakt

Vad är rätt och vad är fel? Är det okej att ta något som en behöver? Följ med på ett spännande äventyr som väcker många viktiga frågor och tankar. Utifrån bokens ”överraskning” på slutsidan kan barnen fundera kring handlingar, bakomliggande faktorer och vad som kan få människor att göra saker som bryter mot regler och lagar.

Frågor om att tjuva

I bokens början tar den röda figuren en frukt.
- Varför tror du att hon gör det?
- Hur tror du att den röda figuren känner sig när hon tar en frukt?
- Har du tagit något någon gång? Hur kändes det?

I boken blir den röda figuren nästan tagen. Det är en farlig jakt genom mörka hål, över eld och högt upp i luften.
- Vad tror du har gjort att figuren gör så farliga saker, bara för att behålla frukten?

I bokens början ropar en blå figur: ”Ta fast tjuven!”
- Har du lekt tjuv och polis någon gång? Vad tycker du om den leken? Vad är roligt med den? Vad är inte roligt med den?

Normer kring att vara mamma

När böcker handlar om mindre barn är det vanligare att mammor är närvarande i berättelsen, än att pappor är det. Mammorna är oftare omsorgsgivande, och papporna är oftare busiga. Det finns många olika sätt att vara förälder på. Att förstå att föräldrars agerande och roller inte är förutbestämda är ett sätt att som barn själv kunna påbörja en process av att skapa sig egna idéer om hur ett eventuellt föräldraskap kan vara. I den här boken ruckas bilden av vad som är möjligt att göra som mamma. Mamman i boken kan på samma gång både bryta mot regler och vara omhändertagande.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.” Lpfö 2018