Bokhandledning: JUL pekbok

Pepparkaka, stjärna och gran

Älskar du också julen? Olika människor har lyft in olika traditioner när julen ska firas och runt om på jorden firas julen på olika sätt. I den här boken har vi lyft fram julen ur ett barns perspektiv. Känna, titta och smaka på julen!

Om att fira jul och lucia

Att fira jul på ett speciellt vis upplevs som en svensk tradition med kristen bakgrund. Det kan vara bra att tänka på att det sätt vi firar jul på just nu är relativt nytt, och antagligen kommer att förändras i framtiden. Samt att många av de saker som vi tycker är viktiga under julen inte har mycket att göra med de kristna påbuden kring jul. De allra flesta som firar jul ser sig inte som vare sig kristna eller troende. Alla som vill kan fira jul, oavsett vilken trosuppfattning de har eller inte har.

Hur kan luciafirandet utgå från barnens vilja och önskemål, istället för vuxnas förväntningar och idéer? I den här boken finns till exempel flera lucior.

I boken Jul finns det ett luciatåg med fyra olika barn. Två av dem har luciakrona, en har tomteluva och en har glitter.

- Vad skulle du vilja ha på dig i ett luciatåg?

Snögummor och vinter

- Någon har byggt en snögumma i boken! Har du byggt något av snö någon gång?

- Vad tycker du om att leka i snön.

Tips till alla vuxna!
Vilka fler ord kan du komma på som är könade? Snögubbe, legogubbe, brandman och så vidare. Att mannen är norm märks tydligt i det svenska språket och många andra språk. Prova att ändra och lägga till ord så att språket blir mer inkluderande!


Om hudfärg

Vi lever i ett samhälle där det är självklart att vi har olika hudfärg. I barnböcker saknas fortfarande spegling av samhället som det ser ut idag och det är en majoritet av vita barn och vita vuxna som syns i barnlitteraturen.

I boken pekboken Jul har bland annat tomten brun hudfärg. Igenkänning att få se människor som liknar en själv är viktigt för alla barn och vuxna. Det påverkar också både läsning och läslust. Att få spegling blir också ett sätt att bygga en positiv självbild och känna sig inkluderad i samhället.

Förskolans läroplan

  “I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.” Lpfö 2018