Bokhandledning: Kivi och drakbrakaren

Här går det snabbt och bubblar av skratt!

Häng med Kivi på ett tungvrickar äventyr på rim! Kivi är barnbokskaraktären som startade hen-debatten och gav Sverige ett nytt personligt pronomen. Välkommen till Kivis knasiga, roliga och snälla värld.

Frågor om att vara rädd, mod och elektricitet

Kivis släkt och alla grannar är rädda för draken och gömmer sig. Har du varit rädd någon gång? Finns det gånger du har gömt dig fast du inte var rädd? Varför då?

När draken går fram till trädet säger Kivi ”Stopp!” Det är modigt att göra något fast en är rädd. Har du gjort något modigt någon gång?

Drakens pruttar blir till elektricitet, som kan värma huset. Vet du fler olika sätt att göra elektricitet?

Frågor om geometriska former och pruttar

Kivi ser prickar, rutor, romber och ränder på draken. Kan du se de formerna någon annanstans i boken? Kan du se andra former, som cirklar eller trekanter?

Kivi är glad att hen har en drake hemma. Har du något djur hemma? Finns det något djur som du skulle vilja ha?

Draken sprutar eld när den pruttar! Det brakar väldigt när draken pruttar! Har du pruttat högt någon gång? Visste du att alla människor pruttar cirka 2 gånger om dagen?

I slutet av boken vill inte familjen komma in, för att drakens pruttar luktar illa. Om du får bestämma vad som händer sedan – vad tycker du ska hända då?

Om energi och miljö

I boken om Kivi och drakbrakaren används drakens brakar som energikälla. Att prata med barn om energiförbrukning är ett sätt att medvetandegöra dem om miljöfrågor och bidra till ett klimatklokt förhållningssätt. Att börja med kunskapsöverföring är ett bra första steg! Utifrån bokens lite knasiga energikälla går det bra att gå vidare till mer realistiska källor. Vad är det till exempel som gör att förskolan kan ha tända lampor, varmt vatten och värme i huset? Finns det bättre och mindre bra källor till energi? Kanske går det att göra ett studiebesök på närmaste fjärrvärmeanläggning, solcellspark, vindkraftverk eller liknande med förskolan?

Åldersnormer

Kivi är ett barn, men påverkar sin familj mycket. Hen agerar självständigt och uttrycker säkert sin åsikt i böckerna. I den här boken är det Kivi som är nyfiken och utforskar vad som händer. Det är också hen som säger stopp till draken och agerar för att lösa situationen. Det finns en föreställning om att det är vuxna som ska driva på händelseförlopp, ta ansvar och bestämma allt, både i böcker och i verkliga livet. Utifrån Kivis agerande kan ni föra ett samtal om barns rätt att ha inflytande över sin tid på förskolan.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet.” Lpfö 2018