Bokhandledning: Kivi och monsterhund

Gillar du ockå hundar?

Kivi önskar sig en aldeles egen liten och mjuk hund, men familjen är inte helt överens om att ett husdjur är en sån bra idé.

Följ med på ett sprudlande äventyr på rim, om att önska sig något och få något helt annat. Boken väcker viktiga samtal om känslor och öppnar upp för alla att vara sig själv, hon, hen eller han. Kivi & Monsterhund kom ut år 2012 och är Sveriges första barnbok där ordet hen används som personligt pronomen.

Frågor om känslor

I början av boken skriker Kivi. Tror du att hen är ledsen, arg eller sur? Hur kan en se om någon är arg? Ledsen? Sur?

När Kivi är arg och ledsen blir hen tröstad av sina släktingar. Vill du bli tröstad när du är ledsen och arg? Hur tycker du om att bli tröstad?

Övning känslor!
Fundera tillsammans kring vilka olika känslor som finns. Låt barnen pröva att visa olika känslor med ansiktet och kroppen. Hur känns det? Kan de andra barnen gissa vilken känsla som uttrycks?

Prata om varför det är bra att kunna se vilken känsla någon annan har. Vad kan vi göra om vi inte riktigt vet vad andra känner? Varför det är bra att kunna visa hur en känner sig.

Frågor om presenter och hundar

Kivi skriker för att hen vill ha en hund. Om du vill ha något i present, vad brukar du göra då? När brukar en få presenter och när brukar en ge bort presenter?

I boken önskar sig Kivi en hund i födelsedagspresent. Varför tror du att hen vill ha en hund?

Innan Kivi hinner få en egen hund, får hen besök av Monsterhund. Var kommer Monsterhund ifrån tror du? Hur skiljer sig Monsterhund från andra hundar?

I boken vill Kivi inte ha en hund efter Monsterhund. Varför är det så tror du? Skulle du vilja ha Monsterhund?

Om kläder och könsidentitet

I den här boken har personerna inte fått könskodade kläder, vilket breddar normen och tolkningsmöjligheterna. Kivi själv har kläder som är till för bekvämlighet och aktivitet; kläder som gör det möjligt att kunna vara äventyrlig och samtidigt redo för mys. I barnböcker och andra saker som är tänkta till barn används färger ofta för att markera könsidentitet. Förskolan har som uppdrag att arbeta aktivt för att inte barn ska hindras av stereotypa förväntingar. Hur arbetar ni för att olika färger och kläder ska vara självklara och tillåtna för alla barn oavsett om de identifierar sig som hon, hen eller han?

Hen

Ordet hen har funnits sedan i svenska språket sedan 60-talet. Kivi & Monsterhund komut år 2012 och är Sveriges första barnbok med hen som personligt pronomen. Debatten om hens vara eller icke vara blev högljudd och fylld av hat. På ett snällt och respektfullt sätt vill vi med denna bok bidra till ett mer öppet samhälle där alla får plats hon, hen och han. År 2015 kom ordet hen med i Svenska Akademiens ordlista. Ord spelar roll och tillsammans kan vi förändra för ett samhälle som är mer öppet och inkluderande!

Ordet hen kan användas när vi inte vet pronomen eller när det inte spelar någon roll. Personer som vill bli kallade för hen känner sig inte som tjej eller kille utan som ickebinär, eller gillar att bli kallad hen för att de är trötta på uppdelningen och föreställningarna kring hon och han. Barn lär sig nya ord hela tiden och är så öppna som vi vuxna tillåter dem att vara.

Börja använda ordet hen du också så är du en förebild för barn och andra vuxna och visar praktiskt att alla människor är välkomna och lika mycket värda oavsett om vi är hon, hen eller han. Identifikationsfaktor: Kivi har inte en uttalad könsidentitet vilket gör att alla barn som vill kan relatera och identifiera sig och tänka det är jag som är Kivi!

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.” Lpfö 2018