Bokhandledning: Klara Ek och hunden som inte var en hamster

Ett barn som håller i ett regnbågsparaply läser Klara Ek och hunden som inte var en hamster.

Önskar du dig ett gulligt litet djur?

Klara har alltid velat ha en liten hamster. Men pappas nya tjej Malin har en hund. En stor hund. Plötsligt är den jämt hemma hos Klara.

Frågor om boken

1. Klara har en lillebror, en mamma och mammas nya kille. Men hon bor för det mesta hos sin pappa. Hur bor du? Vad är det bästa med att bo så?

2. Klaras pappa berättar att han träffat en ny tjej. Hur tror du Klara känner då? Hur känner du dig när du träffar en ny person?

3. Klara går ut med Jacky fast hon egentligen inte vill. Varför tror du att hon gör det? När kan det vara bra att göra saker en inte har lust med, och när kan det vara dåligt?

4. Klara ger lite av sin glass till Jacky. Varför tror du att hon gör det?

5. Klara vill ha en hamster. Varför tror du att det är just en hamster som hon vill ha? Vill du ha något djur, varför eller varför inte?

6. Vad är viktigt att tänka på innan en skaffar ett husdjur?

7. Klara tycker först bara om små djur. Varför tror du att hon gör det? Vad finns det för bra och dåliga saker med små djur?

8. Jacky är en ledarhund. Vet du vad det betyder? Finns det något som är bra att tänka på när en träffar en ledarhund som har på sig sin vita sele?

Om synskador

Malin i boken har en synnedsättning. En synnedsättning har den som har svårt att läsa eller som har svårt att orientera sig med hjälp av synen. Många synskadade vittnar om utanförskap och hinder för delaktighet i samhället på en rad områden. Att på ett naturligt sätt inkludera synskadade personer i barnböcker är ett sätt att bidra till att motverka diskriminering. Jacky i boken är en ledarhund som genom träning har lärt sig att leda sin förare. När en hund vit sele på sig jobbar den och får inte störas. När ledarhunden jobbar ska en därför undvika att klappa eller prata med den. Något ätbart i närheten av nosen kan också bryta koncentrationen. Även andra hundar som kommer för nära kan göra ledarhunden osäker.

Om familj

Familjer ser olika ut. I Sverige finns det 1,2 miljoner familjer med barn under 18 år. Tre av tio familjer är inte kärnfamiljer med mamma-pappa-barn, trots detta är familjenormen stark och
många familjer osynliggörs i filmer, böcker och tidningar. Ungefär två av tio familjer består av en förälder och en av tio familjer har bonusföräldrar (SCB 2022).

Undersök bokhyllan
Välj 5-10 böcker, eller fler om ni vill, från er bokhylla på skolan. Vilka olika familjer finns med i böckerna? Har barnen syskon eller inte och bor barnen i böckerna på ett eller flera ställen? Jämför med hur det ser ut i er klass. Hur ser era olika familjer ut?

 Skolans läroplan

"Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling." Lgr 11 rev. 2019