Bokhandledning: Kluriga ordens ABC

Perfekt för alla kluriga barn!

Kluriga ordens ABC är en bok på rim med kluriga ord och tankar från A till Ö. Till varje bokstav i alfabetet finns ett ord som beskrivs och frågor att fundera på och prata om tillsammans.

Kan en solkatt fånga en dammråtta?
Låter ett vrålåk mer än en rishög?
Kan en arbetsmyra göra latmasken en björntjänst?

Frågor om ord

E som i ensamvarg. Men ordet luras lite - vargar lever ju oftast i flock, alltså tillsammans. Vad Tycker du är bra med att vara själv? Vad tycker du är bra med att vara tillsammasns i grupp?

H som i hjärnspöken det kan vara tankar och känslor som vi bär pånär vi är nervösa, rädda eller oroliga. Hur gör du när du blir rädd eller orolig för att bli av med ditt hjärnspöke?

Övning S som i solkatt!
Visa barnen vad en solkatt är. Det kan räcka med en mobiltelefon eller klocka och solljus/ljus. Visa barnen hur fort det går för solkatten - kanske lika snabb som en riktig katt! Testa tillsammans och lek med solkatten.

Frågor om igenkänning

I boken finns det en mängd med olika människor, små och stora barn, tonåringar och vuxna. Finns det någon i boken som är lik dig? Kanske någon som har liknande hår, elller frisyr som du? Kanske någon som har en hudfärg som liknar din hudfärg? Finns det någon som liknar de egenskaper du har? Kanske C som i charmtroll, eller N som i nattuggla? Är det någon i boken som är lik någon i din familj?

Om etnicitet

Vi lever i ett samhälle där etnisk mångfald är en självklarhet, men i bilderboksvärlden saknas det fortfarande. I den här boken finns det barn och vuxna med olika hudfärger. Igenkänning är en viktig aspekt av både läsning och läslust. Att få spegling blir också ett sätt att bygga en positiv självbild och att känna sig inkluderad i samhället. Igenkänning kan ske på olika vis, vi kan hitta gemensamma nämnare med människor som på många sätt är och lever annorlunda än vi själva. Och vi kan hitta igenkänning genom att känna igen yttre saker som uppväxtmiljö, familj eller etnicitet. Genom att på ett självklart sätt gestalta och inkludera barn och vuxna med olika etnisk bakgrund i böcker, bidrar vi till ett inkluderande samhälle. I diskrimineringsgrunden etnicitet ingår olika kultur, nationalitet, språk och hudfärg.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande.” Lpfö 2018