Bokhandledning: Konrad och karamellerna

Gillar du också godis?

Hedvig har fått karameller, men inte Konrad. Orättvist? En spännande bok om rättvisa att dela med sig och en busig mormor.

Frågor om att dela med sig

Konrad frågar Hedvig om han får smaka på Hedvigs godis. Har du någon gång delat med dig av något till någon annan?

Varför tror du att Hedvig säger stopp, när Konrad vill smaka ännu fler karameller? Och tycker du att Hedvig gör rätt som säger stopp och nej? Varför? Varför inte?

Konrad tjatar på Hedvig om att få smaka fler karameller. Hur tror du att Hedvig känner då? Har du tjatat på någon om något som du velat ha eller göra? Vad hände då?

Konrad och Hedvig bråkar med varandra, men har också roligt ihop. Har du någon som du både bråkar med och har roligt med?

Frågor om kläder och familj

Konrad och Hedvig är utomhus. De har linne, shorts och kjol på sig. Vad tycker du om att ha på dig på sommaren?

Sommaren är en av de fyra olika årstiderna. Vet du vilka de andra tre är? En av årstiderna är vinter. Vad brukar du ha för utomhuskläder på dig på vintern?

Hedvig och Konrad är hos sin mormor. Tror du att de är syskon? Eller kanske kusiner? Tror du att de bor hos sin mormor, eller att de är och hälsar på? Varför tror du det?Familjenormer

I den här boken ser vi två barn hos sin mormor. Vi vet inte om de är syskon eller inte, och vi vet inte om de bor hos sin mormor eller om de är på besök. Genom att låta ramarna för relationerna vara lösa kan olika barn göra olika antaganden och samtidigt hitta vägar till identifikation.

Tips till alla vuxna! Gör medvetna val så att många olika familjeformer representeras i bokhyllan. Att få ta del av andra familjeformer än sin egen är också ett sätt att öppna upp för en medvetenhet om många olika sätt att leva och vara, och skapa nya inkluderande familjenormer. Med hjälp av böcker kan barn möta den mångfald som finns, även om vi inte har alla familjeformer i vårt eget nätverk eller på den egna förskolan.

Förskolans läroplan

  “Arbetslaget på förskolan ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.” Lpfö 2018