Bokhandledning: Konrads klänning

Nyfiken på klänningar?

Konrad gillar allt som glittrar. Hedvig har fått en klänning som glittrar. Åh va orättvist! En bok som bjuder in till frågor om glitter, kläder och konflikter!

Skapa en tillåtande miljö där alla barn får prova olika uttryck och kläder. Den här boken ger alla - hon, hen och han som tycker om klänning en möjlighet till identifikation på ett självklart och inkluderande sätt.

Frågor om klänningar


Konrad tycker att Hedvigs klänning är fin. Finns det kläder du tycker om att ha vid olika tillfällen? Vad tycker du om att ha på förskolan? Hemma? På fest?

Konrad får låna Hedvigs klänning i boken. Brukar du låna kläder av någon? Brukar du låna ut dina kläder till någon?

Hur tror du att Konrad och Hedvig känner sig i sina klänningar? Vad tänker du är bra med att ha klänning?

Övning! Låt alla barn prova klänningar tillsammans. Testa att göra olika saker i klänningarna. Dansa, snurra, klättra, springa. Spegla er tillsammans.

Frågor om presenter och konflikter

Hedvig får en present. Har du fått en present någon gång? Hur kändes det?

Har du gett någon en present någon gång? Hur kändes det?

Först är det bara Hedvig som får en klänning. Konrad får ingenting. Varför tror du att det är så? Hur tror du att Konrad känner sig då?

Konrad och Hedvig får hjälp av sin mormor när de är osams. Kan du behöva hjälp när du är osams med någon? Hur känns det att vara osams? Hur kan en bli sams när en är osams?

Om klänning och olika färger

Klänningen är ett plagg som väcker känslor, vare sig det är flickor eller pojkar som bär den. Många föräldrar väljer bort klänningar till sina söner, eftersom den upplevs som väldigt kvinnligt kodad. Men många killar vill gärna prova att klä sig i klänning och kjol när de plaggen finns tillgängliga. En del låter killar ha vilka kläder de vill hemma, men inte offentligt – eftersom de är rädda för de reaktioner som barnet kan behöva möta. Förskolan ska vara en plats där alla barn ska få känna trygghet och ges möjlighet att utforska och utveckla sin identitet i både stort och smått.

Färger väcker känslor! Många barnkläder är starkt genuskodade. Många barn dras till det som upplevs som färgglatt, festligt och glittrigt. När barn upplever att det är något som de inte ”får” tycka om är det egentligen inte färgen som blir den stora förlusten för barnet, utan vad färgen symboliserar. Delar av barnet blir förbjudet område, som inte kan utforskas och utvecklas. I den här boken får Konrad tycka om alla färger, former och uttryck.

Förskolans läroplan

  “Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet.” Lpfö 2018