Bokhandledning: Kroppens ABC

Kunskap om kroppen

A som i armsvett och B som i bröst,
K som i kärlek och M som i mens,
Q som i queer och R som i rumpa!

Kroppens ABC är en bok om allt som kroppen har, gör och känner. En bok där det fullkomligt bågnar av kunskap bland bokstäverna!

Frågor om att uttrycka känslor

G som i gråt. Hur känns det för dig att gråta? Vill du bli tröstad när du gråter? Hur då? En kram, eller hålla i en hand? Eller något annat?

O som i oro. Har du känt oro i kroppen någon gång? Vad hände då? Vad kan en göra för att bli lugnare?

J som i jojk. Det är en sång som skapas utan ord och sjungs av samer. Har du hört jojk någon gång?

Övning förmedla känslor på olika sätt!
Sök på nätet efter Jojk lyssna och titta tillsammans. På vilka olika sätt kan vi förmedla känslor? Med sång, ljud, minspel, teckenspråk och med kroppen. Välj ut en känsla till exempel glädje och prova tillsammans att uttrycka den på olika sätt. Testa flera olika känslor och sätt att uttrycka dem på.

Frågor om kroppen

Kroppens ABC tar upp saker som kroppen har, gör och som kroppen kan känna. Kan du komma på fler saker som kroppen gör och känner än de som finns i boken?

Välj något som ni kommer på saknas i boken. Ta reda på fakta och skriv en egen text och rita bilder till. Kanske kan ni skapa ett eget alfabet som handlar om mer saker som kroppen kan göra och känna?

Q som i queer

Ordet queer handlar bland annat om att människor själva får bestämma vilket pronomen de föredrar att bli kallad för hon, hen, han eller något annat. Queer handlar också om vår könsidentitet, hur vi känner oss och vem vi vill vara. Det handlar också om vårt könsuutryck hur vi vill gestalta oss jälva med kläder, frisyr, kroppsspråk och röst.

Cispersoner är människor vars biologiska kön stämmer överens med deras könsidentitet och könsutryck, till exempel en person som är född med det bilogiska könet kvinna som tycker om att handla kläder på tjej-avdelningen. Cis är latin och betyder på samma sida. Transpersoner är människors vars biologiska kön inte stämmer överemns med sin könsidentitet eller könsutryck. Trans är lation och betyder på olika sida. Cis och Trans har inget med sexualitet att göra så Cis och Transpersoner kan vara heterosexuella, homosexuella, bisexuella, eller pansexuella.

I queera ingår även sexualitet och vem vi blir kära i - all kärlek får plats under regnbågen!

Förskolans läroplan

  “Förskolan skage varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.” Lpfö 2018