Bokhandledning: Leka inne

Nalle, vagnen och klossar

I boken Leka inne träffar vi många olika barn som leker med olika sorters saker. I leken kan barn öva känslor, relationer, egenskaper och roller. Leken låter oss också utveckla kroppen som till exempel balans, muskler och mod.

Frågor om lek och identifikation

Barnen i boken ser alla olika ut, men också lika. Vilket barn tycker du att du är mest lik?

Barnen leker med olika saker. Vilka lekar skulle du vilja prova?

Alla barnen i boken leker ensamma. Tycker du bäst om att leka själv eller med andra? Finns det lekar som passar bäst att leka själv och finns det lekar som passar bäst att leka tillsammans?

Om etnicitet

Vi lever i ett samhälle där etnisk mångfald är en självklarhet, men i bilderboksvärlden saknas fortfarande spegling av samhället som det ser ut idag och det är en majoritet av vita barn och vita vuxna som syns i barnlitteraturen. I böckerna Leka inne och Leka ute finns det barn med olika hudfärg, olika hår och olika etnicitet. Igenkänning är en viktig aspekt av både läsning och för att skapa läslust.

Tips! Tänk på att välja böcker som inkluderar barn och vuxna med olika hudfärg och olika etnicitet.

Om leksaker

En snabb analys i en leksaksaffär pekar tyvärr på att uppdelningen vad tjejer och killar förväntas leka med är stereotyp. Det blir också tydligt att det saknas leksaker som har brun eller svart hudfärg. Tillsammans kan vi ändra på det och ge barn fler möjligheter!

Förskolans läroplan

  “Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.” Lpfö 2018