Bokhandledning: Malva och hästarna

Gillar du hästar?

Det här är tre böcker samlade i en om Malva som älskar hästar, precis som farmors pappa Valentin gjorde. Malva ska bli minst lika bra på hästar som honom! Men Malvas pappa är inte säker på att det är en så bra idé att Malva börjar rida.

Bok 1 Malva börjar rida
Bok 2 Malva och hästarna
Bok 3 Malva i stallet

Malva börjar rida

1. Malva har längtat efter att få börja rida. Vad längtar du efter att göra? Hur känns det i kroppen att längta?

2. Både Malva och pappan är nya i stallet. De måste lita till hjälp från andra där. Hur känns det att lita på någon? Kan det någon gång vara dumt att lita på någon?

3. Milda är stallets snällaste häst. Hur tror du att en kan märka det? Finns det fler sätt att märka att
någon är snäll på?

4. I stallet ryktar elever hästarna. Vet du vad en gör då? Varför är det viktigt att rykta hästar?

5. Det är första gången Malva är i stallet. Hur tror du att Malva
känner sig när hon kommer hem?

Malva och hästarna

1. I boken är Malvas pappa rädd för hästar. Varför tror du att han är det? Är du rädd för något? Hur känns det att vara rädd?

2. När Malva blir arg och sur låser hon in sig på toaletten. Varför gör hon det tror du? Vad brukar du göra när du är arg eller sur?

3. Det luktar häst i stallet. Malva tycker att doften är trygg och varm. Tycker du att det finns lukter som är trygga? Vilka?

4. Malva ber sin farmor om råd. Har du någon som du kan be om kloka råd av?

5. Malva bor med sin pappa. Han gör alltid som farmor vill, tycker Malva. Varför gör han det tror du?

Malva i stallet

1. Malva vill prata med pappa. Men han har inte tid. Hur tror du att det känns för Malva?

2. Malva vill inte vara kvar på lekplatsen när Myra och Casper kommer. Varför tror du att det är så?

3. Malva går till stallet själv. Tycker du att det är en bra idé? Varför? Varför inte?

4. Malva tycker om att vara i stallet. Vilken plats tycker du extra mycket om att vara på och varför gillar du den platsen?

5. Malva vill bli lika bra på hästar som sin farmors pappa Valentin. Hur brukar du göra för att bli riktigt bra på någonting?

Om identitet

Vi skapar vår identitet och självbild i relation till världen runt omkring oss. En del av den världen är de bilder och berättelser som finns – eller inte finns. En del av oss har lättare att hitta positiv och självklar spegling och bekräftelse än andra. Den som till exempel har en romsk bakgrund möter främst negativa speglingar, som till exempel handlar om historisk förföljelse eller nutida diskriminering, eller berättelser om romer som kommer till Sverige som ekonomiska migranter. Det svenska skolväsendet har i uppdrag att arbeta med nationella minoriteter, och romer är en av dem. Därför blir det viktigt att det finns böcker som på ett självklart sätt inkluderar romer och som dessutom ger en positiv spegling. Det är viktigt oavsett vad barnet som läser boken har för egen etnisk bakgrund.Om ridning och hästar

Idag är tjejer och kvinnor i majoritet inom ridsporten. Så har det inte alltid varit. Historiskt sett har hästen och stallet snarare varit en manlig domän. När en slutade använda hästar i jordbruket och i armén, och ridning blev mer av en sport och ett fritidsintresse, blev det dock stegvis något för tjejer. En spännande aspekt av sporten är dock att kvinnor och män tävlar på lika villkor och mot varandra.

Att hantera hästar kräver egenskaper av ryttaren som annars klassiskt är förknippade med manlighet, som tydlighet, styrka, envishet och förmågan att styra. Ryttare behöver också vara modiga, eftersom de ska hantera ett djur som är starkare och större än vad de är.

Skolans läroplan

"Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter." Lgr 11, rev 2019.