Bokhandledning: Min familj

Vilka kan vara familj med varandra?

En familj, vad kan det vara? Mamma, pappa och ett barn? Farmor kanske och en katt? Eller pappa och tre barn? Flera mammor. Ja, vad är egentligen en familj?

Min familj är en bok där barnets perspektiv guidar och berättar om olika familjer.Frågor om familj

Boken börjar med Gabriella som undrar över vad en familj är. Har du funderat på vad en familj är? Gabriella tycker att en familj är sådana som ”hör ihop”. Vad betyder det?

Hur ser din familj ut? Hur många föräldrar finns i din familj? Hur många barn finns i din familj? Var bor din familj? I ett eller flera hus?

Bakgrunderna till varje bild ger ledtrådar om hur barnet bor med sin familj. Titta på bakgrunderna och prata om vad de kan betyda. Vad tror du att bakgrunderna försöker säga om barnets familj?

I Leos familj finns mamma, mormor, stora Nalle och gamla Nalle. Vad är det som är bra med att ha en förälder? Har du eller någon du känner en förälder? I Leos familj finns det ett barn, Leo. Vad är det som är bra med att vara ett barn?

I Elliots familj finns många vuxna och många barn. Finns det flera barn i din familj? Vad är det som är bra med att vara flera barn?

Frågor om djur och gosedjur

I boken berättar vissa barn om husdjur som hundar, katter, kaniner och en papegoja i sina familjer. Har du något husdjur eller känner du någon som har ett husdjur? Om du fick välja själv, vilket djur skulle du helst vilja ta hand om? Vad är det som är det bästa med att ha ett husdjur? Vad är det som inte är så bra med att ha ett husdjur?

I boken finns också gosedjur såsom Tiger, stora Nalle och gamla Nalle. Har du något gosedjur? Har det något namn? Vad är det som är bra med ett gosedjur?

Om samer

Samer är Sveriges urfolk. I boken Min familj är Antaris familj samisk vilket vi kan höra på familjens och djurens namn. Samerna bor i Sameland som finns i de norra delarna av Sverige, men också i Norge, Finland och Ryssland. Det är inte helt säkert hur många som är samer här, men cirka 70.000 av de cirka 2 miljoner människor som bor i området. Mellan 20.000 och 4000 samer bor i Sverige. Sametinget i Sverige är en myndighet som ska främja och bevaka frågor som rör samisk kultur. Samer är ett av Sveriges fem minoritetsfolk. Renskötsel är en del av den samiska kulturen och renarna går ute i naturen året runt, cirka 10 % av samerna bedriver renskötsel.

Om familj

Familjen är vår första tillhörighet och att få den positivt och självklart speglad är därför viktigt för vår självkänsla och självbild. Genom att låta alla olika familjeformer representeras i en bokhylla likställs de familjeformer vi har runt omkring oss i samhället idag på ett självklart sätt. I den här boken ser familjerna ut på alla möjliga sätt, precis som i verkligheten. Ensamstående föräldrar, samkönade par, sambos och särbos, kärnfamiljer och bonusfamiljer. Familjer med olika hudfärger och bakgrunder. I förskolan är det viktigt att spegla alla olika familjer och inte bara de familjer som finns i barngruppen. På så sätt breddas normer och den mångfald av familjer som finns i samhället blir en självklarhet.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.” Lpfö 2018